De Rwandese vrouwengroep Urumuli, in het hooggebergte van Ndiza, verraste ons met een video om te bedanken voor de steun via Melania. Ze kregen een economische impuls in de vorm van vijfentwintig moestuintjes met kool, paprika’s, aubergines, selderij, uien, prei, bieten en wortelen. Via onze partnerorganisatie Sevota kregen ze ook psychosociale hulp en seksuele voorlichting. Er zijn in deze regio meer dan zesduizend vrouwen in de vruchtbare leeftijd en het aantal tienerzwangerschappen is groot. Deze meisjes verlaten school te vroeg en zien hun maatschappelijke kansen verdampen.

De bevolking van Ntarabana leeft voornamelijk van de landbouw. De bergachtige regio kent veel erosie en het land is droog. Veel mensen zijn analfabeet en er zijn veel weduwen en wezen met HIV / AIDS. De vrouwengroep Urumuli bestaat uit honderd vrouwen. Dit project is begonnen met de vijfentwintig armsten onder hen. Het is door Melania gefinancierd uit de sponsorbijdragen van de fietsreis door Rwanda.

Bij de educatie worden creatieve vormen gebruikt zoals dans, schetsen, sketsches, en (beurt)zang.