Melania heeft een online collectebus geopend om te sparen voor project AZ-IN-48. Dit project richt zich op arme vrouwen in de leeftijd van 18 – 40 jaar, waaronder weduwen en gescheiden vrouwen. Als seizoensarbeider hebben ze het grootste deel van het jaar geen werk en zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van anderen. Dat maakt hen ook enigszins lethargisch. Vaak wijten ze alles wat hen overkomt aan het lot. Met het kippenproject zullen ze eigen inkomsten en meer zelfvertrouwen krijgen.
Melania ontvangt giften van fondsen, bedrijven, particulieren en uit sponsoracties. Op de doneerpagina zie je op welke manieren  dat kan. Met de online collectebus maken we zichtbaar dat ook kleine bedragen bij elkaar optellen tot de benodige steun voor vrouwen in Azië, Afrika en Latijs-Amerika. Met grote dank aan iedereen die geeft!