Landbouw is in veel landen de belangrijkste bron van inkomsten voor vrouwen. Toch zijn vrouwen zelden landeigenaar. Ze planten en zaaien om hun gemeenschap van voedsel te voorzien, maar hebben ongelijke kansen op de markt om hun bedrijvigheid tot bloei te brengen. Het verbeteren van hun levensomstandigheden is de sleutel in de strijd tegen armoede, honger en klimaatverandering. Hoog tijd dat we vrouwen steunen om hun grondrechten te claimen, klimaatbestendige en duurzame gewassen te verzorgen en hun oogsten digitaal te monitoren en te verhandelen.

Melania ondersteunt ondernemende vrouwen. Zie ook ons eerdere bericht over één van onze unieke projecten in Kenia dit jaar: het irrigatiesysteem op zonne-energie in de Mabinju gemeenschap. Ongeveer 180 vrouwen profiteren hiervan. Het project maakt het mogelijk om het hele jaar door groenten te verbouwen, zichzelf van voedsel te voorzien en hun oogst op de lokale markt te verkopen.

Deze maand staat het VN Sustainable Development Goal 2 centraal: Zero Hunger. De corona-pandemie heeft er dit jaar toe geleid dat 130 miljoen mensen met honger worden bedreigd. De doelstelling om in 2030 ‘Zero Hunger’ te bereiken, ligt niet op schema, maar ook vóór corona al niet. De trends op het gebied van voedselzekerheid laten zien dat tegen 2030 meer dan 840 miljoen mensen honger zullen lijden.

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN zijn ingrijpende veranderingen nodig in onze landbouwsystemen om te voldoen aan de uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid. Daarbij ligt de grote nadruk op de behoefte aan voedselsystemen die veerkrachtig zijn en bestand zijn tegen de klimaatveranderingen.