En dan zit het ineens heel erg tegen! Het project ‘Tassen van bananenvezel’ in het Cuddalore district in Tamil Nadu in India, is zwaar getroffen door extreme regenval in november van dit jaar. Er zijn overstromingen ontstaan, de zwaarste zijn gemeld in het district Cuddalore, precies het gebied waar de vrouwen van dit project hun bedrijf wilden opstarten om van vezels uit bananenbladeren producten zoals tassen te maken. Door de overstroming is de totale opslag van alle bananenbladeren weggevaagd en liggen grote hoeveelheden bladeren in al het natte weg te rotten.

Heel schrijnend! Want deze vrouwen behoren tot de categorie van landloze dagloners. Door de overvloedige regenval en het mislukken van oogsten, blijven de meesten van hen het grootste deel van het jaar werkloos. Gevolg is: voortdurende armoede, kinderen die kindarbeiders blijven om mee te werken in het overleven van het gezin. De meesten zijn analfabeet en produceren geen verhandelbare producten en beschikken niet over vaardigheden om voor alternatieve banen te gaan. Daardoor nemen ze hun toevlucht tot leningen tegen exorbitante rentetarieven van lokale geldschieters en blijven ze voor altijd in de schulden.

De introductie van bananenteelt in de regio, had vrouwen nieuwe kansen kunnen bieden. Deze arme vrouwen zouden worden opgeleid in vaardigheden op het gebied van vezelextractie en in de kunst van het maken van producten hiervan. Temeer omdat er een toenemende vraag naar deze duurzame producten is, zowel lokaal als wereldwijd, ter vervanging van schadelijke plastic artikelen. Daarom had het project ook een exportpotentieel.

We laten deze vrouwen niet in de steek en verlenen hen opnieuw startkapitaal in betere tijden zodra er na een nieuwe bananenoogst weer grote hoeveelheden bananenbladeren voor handen zijn. We zullen er alles aan doen om dit project financieel te ondersteunen.

Het project maakt van de vrouwen ‘geschoolde arbeiders’. Daarmee komen ze bij lokale banken in aanmerking voor leningen om als zelfstandige te beginnen. Zo kan de cyclus van werkloosheid, onvoldoende werkgelegenheid, schuldenlast, analfabetisme, slechte gezondheid en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, worden doorbroken.