Melania heeft het beleid voor de komende vijf jaar op papier gezet. De ambitie is om het goede werk in Azië, Afrika en Latijns-Amerika onverminderd voort te zetten. Daarvoor zijn extra inspanningen nodig om nieuwe geldstromen aan te boren via fondsenwerving en publieksacties. De gemêleerde groep vrijwilligers die nu actief is, willen we blijven boeien en binden. Onze boodschap mag nog scherper en onze marketing verdient een boost.

Al met al een fijn voornemen in het jaar dat we 100 jaar bestaan!