Van project AZ-IN-49 ontvingen we een fotoverslag dat leest als een storyboard van alle stappen die ze hebben doorlopen. Ze zijn nog niet klaar, maar wel heel goed bezig!

We zien foto’s van:

  • de ondernemingstraining
  • de leiderschapstraining
  • het vis drogen
  • het vis zouten
  • de chutney
  • en de twee vrouwengroepen die deelnemen