De vrouwen van de coöperatie ACOPAMO in El Salvador hebben de financiële bijdrage van Melania voor project LA-SV-18 geïnvesteerd in de aankoop van biggetjes.  

Inmiddels zijn ze de trotse bezitters van gezonde varkens. Zij zijn kleine varkenshouders en ambachtelijk vleesproducenten tegelijk. Zij kunnen met de winst nu al meer biggetjes kopen om hun varkenshouderij te laten groeien en draaiende te houden.  Dankzij de training en begeleiding van de NGO COFOA,  hebben ze geleerd dat een gezonde varkenshouderij begint met een schone stal en erf. Zij zorgen voor de nodige natuurlijke voeding, en hun opgedane kennis over elementaire boekhouding en organisatieversterking wordt goed gebruikt. In-  en verkoop wordt gezamenlijk gedaan, als groep.

De varkenshouderij wordt om de beurt gedaan, per groep van 2 of 3 vrouwen. Zij zijn erg blij met deze voor de vrouwen-coöperatie nieuwe bron van inkomsten. En uiteraard zijn ze dankbaar voor het vertrouwen van Melania in de kracht van deze groep vrouwen van de coöperatie ACOPAMO.