Mooi resultaat bij 5 kolonies van stammen in het Ayyalur Block van het district DIndigul, Tamil Nadu, India.

Dit gebied ligt aan de oostelijke Ghats met heuvels en dichte bossen. De kolonies bewonen de hellingen van Ayyalur-heuvels die zo’n 30 jaar geleden door de deelstaatregering gebouwd zijn voor stammen die uit de bossen verdreven zijn door toerisme en exploitatie. In elke kolonie zijn er 30 tot 50 huizen en elk huishouden telt 5 tot 8 leden. Tot hun ontheemding leefden ze in een min of meer zelfvoorzienende economie, waarbij hun land en bossen het voedsel produceerden. Nu ze die kwijt zijn, moeten ze -duur- betalen voor hun basisbehoeften. Ze verzamelen nog steeds bosproducten en verkopen die in de nabije dorpen en steden. Hun inkomen is onvoldoende voor gezinsonderhoud. En leningen van geldschieters vragen exorbitante prijzen.

Er zijn 50 vrouwen getraind op het gebied van veeteelt en tuinieren. De getrainde vrouwen zijn ondersteund met 2 geiten, 5 kippen en groentezaden voor elk van hen. Ze verkregen een maandelijks inkomen van Rs.1000 uit het fokken van geiten, Rs.700 uit het fokken van kippen en Rs.300 uit de verkoop van groenten in het eerste jaar. Komend jaar wordt dit verdubbeld. Het verbeterde inkomen resulteert in sociaaleconomische verbetering van 50 gezinnen met een vrouw aan het hoofd die in staat zijn om te voorzien in adequate voeding en voortzetting van het onderwijs zonder schooluitval. Er zijn 17 kindhuwelijken voorkomen. Het moeder- en kindersterftecijfer is verlaagd dankzij een verbeterde gezondheidstoestand.

Het project is succesvol: zelfvoorzienende en zelfredzame vrouwen, onafhankelijk van anderen voor ondersteuning; duurzaamheid en continuïteit zijn gewaarborgd middels een revolving fund.

Illustratieve foto’s op pagina 4 t/m 24 van bijgaande pdf.

List of the beneficiaries-SEEDS Trust