In 1821 reden de allereerste dierenartsen in opleiding met paard en wagen vanuit Utrecht onder de Gildepoort door, een poort die toegang gaf tot buitenplaats Gildestein, in een landschap waar mensen vanaf de grond de horizon nog zagen en uitkeken over weilanden. Zo lang als het nog kon. Buitenplaats Gildestein ontwikkelde zich tot universiteitsterrein met een reeks gebouwen langs de Biltsche Grift ten noorden van de Biltstraat.

In andere Europese landen onderwezen professoren al decennialang diergeneeskunde. Waarom bleef Nederland achter? In het buitenland waren paarden belangrijk vanuit militair perspectief. In Nederland was de militaire traditie minder sterk. Er waren geen dierenartsen nodig die zich ontfermden over de paarden.

In het begin van de 19e eeuw braken steeds vaker besmettelijke ziektes uit zoals de runderpest. Die creëerden de vraag naar veeartsen. Er waren professionals nodig die de epidemieën onder controle konden krijgen. De eerste studenten startten in 1821 hun opleiding.

In 1921 werd het nieuwe Anatomiegebouw in gebruik genomen, ontworpen door de architect Joseph Crouwel.

In 1984 verhuisde de faculteit diergeneeskunde naar de Uithof. De panden op het Veeartsenijterrein zijn tegenwoordig gemeentelijk monument.

100 jaar

Het Anatomiegebouw viert net als Melania haar 100-jarig jubileum. Met groot genoegen kondigen we aan dat we op 10 oktober ons jubileum op deze historische plek in Utrecht gaan vieren! In de Centrale Hal, het Anatomisch Theater en de Snijzaal. Met lezingen, workshops en -in de eerste plaats- ontmoetingen voor en door sterke vrouwen.