De sportieve sponsoractie van 2021 is de Challenge Tour du Mont Blanc. Het betreft een pittige meerdaagse bergwandeltocht rondom de Mont Blanc met hoogteverschillen van 1.000 meter per dag en vindt plaats in de eerste week van september. De deelnemers zijn ambassadeur van Melania en laten zich sponsoren voor een bedrag van 1.000 euro per persoon. De kosten voor de tocht, reis en verblijf betalen zij zelf.

De sponsoring verloopt via de speciale pagina op PifWorld (zie onder).

Het team is nog niet helemaal compleet, jij kunt ook nog meedoen. Ervaring met (berg)wandelen is wel een vereiste. Neem contact op met Tanja Beekman via de mail. Of vind informatie op onze actiepagina.

 

Play It Forward B.V. (PIF) is een technologiebedrijf en een zogenaamde social enterprise: een bedrijf dat met haar producten en diensten een betere wereld wil creëren. De doelstelling van PIF is het ‘versterken van het maatschappelijk middenveld’ en betrokkenheid bij burgers vergroten.

Met haar platform www.pifworld.com ondersteunt PIF maatschappelijke organisaties. PIF doet dit ‘bottom up’ en vanuit de maatschappij, zodat iedereen in Nederland mee kan doen: burgers, scholen, bedrijven, vermogensfondsen en overheid. Doel is burgers en maatschappelijke organisaties met elkaar te verbinden om gezamenlijk tot oplossingen te komen voor de grote problemen waar we voor staan.