De GIRISUKU-groep is actief in het district Musanze, Noordelijke Provincie Rwanda en bestaat uit 7 subgroepen met in totaal 157 vrouwelijke leden. Door het steeds schaarser wordende land hebben zij ze hun toevlucht genomen tot kleinschalig ambachtsactiviteiten.

De leeftijd van de vrouwen varieert van 18-40 jaar, ze hebben geen baan en zijn laaggeletterd. Met behulp van SEVOTA, strategisch partner van Melania in Rwanda, hebben zij een zelfhulp- en solidariteitsgroep opgericht. SEVOTA helpt hen met het organiseren van hun activiteiten.

Met de financiële steun van Melania (AF-RW-9) zijn verschillende machines aangeschaft: brei- en borduurmachine, lasapparaat, en een machine voor de vervaardiging van zeep. Tevens zijn er kalveren en schapen aangekocht.

De vrouwen hebben zich geschoold in moderne naai- en breitechnieken, hebben onderricht gekregen in het opzetten van een kleine onderneming en hebben een solidariteitsfonds opgezet. Verder ontvingen zij opleiding en voorlichting over conflictpreventie, beheersing en oplossing.

De vrouwen hebben hun kennis ontwikkeld en hun vaardigheden zijn toegenomen, waardoor niet enkel het welzijn van de groepsleden, maar ook van hun huishoudens, kinderen en familieleden is verbeterd.

De producten die de vrouwen produceren worden voor eigen gebruik aangewend of verkocht. De opbrengst van de verkochte producten is deels geïnvesteerd in de aanschaf van nieuwe materialen en de opzet van het solidariteitsfonds waaruit aan de vrouwen leningen versterkt kunnen worden. Het andere deel van de opbrengsten is gebruikt voor de aankoop van schooluitrustingen voor de kinderen en voor het huishouden.

Hun dank is groot.