Contactpersoon Celine zend ons een map vol foto’s en video van de zeepproductie in het gebouw waarover ze vijf jaar kosteloos kunnen beschikken. Ondanks de coronapandemie hebben ze de productielijn volgens plan op kunnen zetten en wordt de zeep geproduceerd en verkocht op de lokale markt. Corona heeft ook economische meewind opgeleverd: hun zeep wordt gekocht door USAID die in het westen van Kenia handwasstations installeerd in de strijd tegen Covid-19.

Hun dankbaarheid aan de Cees Kant Stichting die dit Melaniaproject sponsorde, komt tot uitdrukking in de merknaam van de zeep: CeKa. Een mooi spandoek wordt omhooggehouden tijdens de foto- en video-opnames.

De zaken gaan goed en de business groeit. De vrouwen hebben te eten en de kinderen gaan naar school. De groep ligt op koers om te zijner tijd het gebouw aan te kunnen kopen.