Na het gedwongen uitstel in januari, worden nu weer volop voorbereidingen getroffen voor de fietssponsortocht in Rwanda. Negen deelnemers stappen op de fiets van 27 mei tot 8 juni, voor een tocht van zo’n 550 km door dit ‘land van 1000 heuvels’. Onderweg bezoeken zij projecten van ondernemende vrouwengroepen, waaronder een fruitsaponderneming, een naaiatelier en een fokkerij van kleinvee.

Op zondag 20 maart hebben een aantal deelnemers alvast een trainingsrondje van 50 km gefietst. Weliswaar door het vlakke land, maar met flinke wind in plaats van heuvels als uitdaging.