De realiteit anno 2022 is: een derde van Pakistan staat onder water door extreme regenval in dit moessonseizoen. De watersnood treft meer dan dertig miljoen mensen. Dorpen en infrastructuur zijn weggespoeld. Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Ik volg speciaal één vrouw plus familie in Pakistan,” vertelt de Coördinator Projecten Azië Lioba van Dam, “omdat ze mij raakt in alle foto’s die ik van haar zie. Zij is alles kwijtgeraakt en leeft met gezin en man eerst buiten, nu in een zelfgemaakte tent. Ze heet Zareena, heeft vier kinderen en een man. Voor het water het meeste meenam, werkte zij in de dichtbijgelegen steenfabriek waar alleen de allerarmsten werken. Zij is de druppel die de realiteit weerspiegelt waarin zo veel vrouwen zijn beland. Hun omgeving is bar en verwoest. Zareena vecht voor haar gezondheid en die van haar kinderen, om niet ten prooi te vallen aan bacteriële infecties die de ronde doen in stilstaand water en een slechte gezondheid door voedseltekorten. Ze is een bewonderenswaardige sterke vrouw, trots op wat zij doet. Deze unieke, mooie scherpe foto wilde ik graag met jullie delen.”

Zareena participeert in een project van Melania dat haar levensomstandigheden fors kan verbeteren. Een groep vrouwen, begeleid door een plaatselijke NGO, krijgt elk drie geiten aangeboden, twee vrouwtjes en een mannetje. Daarnaast krijgen zij een training hoe zij de geiten moeten verzorgen, ermee kunnen fokken en de lammeren kunnen verkopen. Zij worden ook getraind in vaardigeden als geiten melken, boter (ghee) maken en hoe de producten te verkopen.

Resultaat is een inkomstenbron door het jaar heen die per maand op 21 euro uitkomt, fors hoger dan de ongeveer 6 euro die ze in de steenfabriek per maand verdienen. Met dit verdiende geld kunnen ze hun kinderen naar school sturen en krijgen ze toegang tot de gezondheidszorg.

Aan het einde van het project zullen de vrouwen een rolmodel zijn voor andere vrouwen uit de gemeenschap. Met een roulerend systeem van geiten doorgeven kunnen andere vrouwen eenzelfde kans krijgen en het werk in de steenfabrieken achter zich laten.

De zware regenval heeft een enorme streep door de plannen gezet. Het meeste huisraad is weggespoeld. Van de 24 geiten in het project hebben 22 de watersnood niet overleefd. Inmiddels is het water weer grotendeels weggetrokken. Ondertussen zijn Zareena, haar man en kinderen hun huis weer aan het opbouwen, steen voor steen.

“Op recente foto’s zie ik dat Zareena ook heeft geleden,” zegt Lioba, “ze blijft echter een heel fijn gezicht en haar wonderlijk jonge en frisse uitstraling behouden. Ik denk dat het haar karakter is. Ze lijkt razend sterk en begiftigd met een enorme overlevingsdrang! Zulke vrouwen te mogen ondersteunen is niet alleen een genoegen maar ook een eer.”

Melania zal het project opnieuw financieren.