AF-UG-79 – Verhuur van bouwgereedschap, Kasese, Oeganda

Project uit 2019, gefinancierd voor twee jaar. Doel: uitbuiting van 68 jonge vrouwen die als losse arbeider werken bij bouwprojecten, te verminderen door samen een economische activiteit te ondernemen.

Onderneming: verhuur van gereedschap. Bouwers moeten een aanvraag voor huur indienen en de verhuur wordt via een contract geregeld, met voorwaarden en boets in het geval dat gereedschap niet op tijd of kapot wordt teruggebracht. Op elke werkplek waar gehuurd gereedschap is wordt, is een ‘opzichter’ aanwezig die het gereedschap in de gaten houdt en er op toeziet of het goed gebruikt wordt en niet verdwijnt. Gereedschap dat niet verhuurd is wordt in een eigen loods opgeslagen. Van de inkomsten gaat 30% in de kas van SACCO (de coöperatie), voor leningen aan leden en vervanging van gereedschap.

Projectverloop

De verhuur van gereedschap tegen betaling gaat nog steeds door. Het voor het project opgerichte SACCO, zorgt ook voor de nodige investeringen. Daarnaast wordt er ook gemeenschapswerk met groepen gedaan. Als nieuwe activiteit wordt genoemd ‘empowerment’ van groepsleden via een roelerend fonds. Zo worden er met dit geld kippen, varkens of geiten gehouden, boomkwekerijtjes opgezet of gehandwerkt.

Het project heeft veel last gehad van Corona vanwege een strenge lockdown. Bij elkaar komen was vrijwel onmogelijk. Ook bouwwerkzaamheden waren beperkt en de werkzaamheden die er plaatsvonden konden niet goed gemonitord worden. Dit leidde regelmatig tot misbruik van gereedschap en gesjoemel met de tijd dat het gereedschap gebruikt was. Vaak ook hadden mensen niet genoeg geld om te betalen vanwege de oplopende prijzen. Bijkomend probleem was de opslag van het gereedschap. Omdat er niet veel verhuurd kon worden, ontstond er gebrek aan ruimte. Aan de vraag van grotere bedrijven kon niet worden voldaan omdat ze daar te weinig gereedschap voor hadden. De berekeningen in hun ondernemingsplan bleken niet correct, er was geen rekening gehouden met BTW en de vergoeding voor de mecaniciëns. Deze tekorten zijn door de leden zelf aangevuld uit hun lidmaatschapsbijdragen. Ten slotte; moderne communicatiemiddelen ontbraken om sneller te rapporteren en informatie te delen.

Het project heeft veel invloed gehad op het leven van de leden. Ze hebben veel kennis en ervaring opgedaan met losse arbeid, het gebruik van bouw- en loodgietersgereedschap en het vinden van gereedschap. Met deze kennis zijn de levensomstandigheden verbeterd. Er is meer inkomen, vooral voor jonge moeders die door de aannemers en opzichters werden uitgebuit. Daarnaast hebben de leden via SACCO toegang tot leningen met lage rente en leren ze hoe een bedrijfje te runnen, inclusief boekhouding en marketing. Een eigen bedrijfje draagt bij aan een hoger inkomen. Met dat inkomen wordt het gezinsdieet verbeterd, betere kleding gekocht, medische rekeningen betaald, het huis opgeknapt en meer kinderen naar school gestuurd die bovendien voldoende lesmaterialen hebben.

Sommige leden laten hun kinderen een opleiding volgen in handenarbeid, landbouw en het houden van vee. De vrouwen hebben doordat ze geld verdienen nu een erkende plek in de familie/samenleving. Het werken als team helpt bij het bereiken van de doelstellingen. Het heeft ook een positief effect op wat er in de gemeenschap gebeurt.

Impact

Het aantal groepsleden is verdubbeld. De 150 leden zijn opgesplitst in 5 spaargroepen om alles goed beheersbaar te houden. De groepsleiders rapporteren aan de leiders van het project. Andere groepen kopiëren wat in dit project is gebeurd, met name het teamwerk want met samenwerken bereik je meer en dat heeft een positief effect op de ontwikkeling van de gemeenschap.

Met de groei van het aantal leden zijn de oorspronkelijke activiteiten uitgebreid en zijn er nieuwe activiteiten ontwikkeld, zoals hulp aan individuele leden die eigen bedrijfjes willen opzetten met behulp van een SACCO-lening. Door dit alles hebben de leden nu een vast inkomen. Ze kunnen per dag Euro 4,60 voor het gezin uitgeven.

De toekomst van het project ziet er goed uit omdat de verhuur van bouwgereedschap goed loopt. Er zijn inkomsten uit rente en herinvesteringen. De ontwikkeling van de technische capaciteit van de leden is een belangrijke strategie. Hetzelfde geldt voor de vorming van spaargroepen waarin leden gestimuleerd worden om individueel te sparen en toch lid te blijven van de organisatie.

SACCO wil het oorspronkelijke project uitbreiden door met andere bedrijven die dezelfde diensten aanbieden, te gaan samenwerken. Zo kunnen ze ook grotere bouwbedrijven bedienen met de verhuur van gereedschap. Ook belangrijk voor de toekomst: verhuur van bouwgereedschap en het gebruik ervan door vrouwen! Losse arbeidsters, is iets nieuws. Door dit project zullen er meer vrouwen dit werk gaan doen en zij moeten ondersteund worden door centra zoals SACCO. De vrouwen die met dit project zijn begonnen zullen zich registreren als “Civil Works Company” om deze vrouwen te kunnen ondersteunen.