Project LA-GT-08: Mayavrouwen leren digitale ontwerp- en vormgeving.

De eerste groep van 20 jonge vrouwen heeft deze computercursus met veel plezier en enthousiasme afgerond. Het is een onderwijsprogramma om jonge plattelandsvrouwen kennis en vaardigheden bij te brengen in het gebruik van computers en het leren maken van van teksten en beelden voor onder andere flyers, uitnodigingen, menu kaarten, e.d. als bron van inkomsten. Aan Melania is hulp gevraagd voor de aanschaf van computers en lesmateriaal.

Dit project richt zich op de onderteuning van jonge vrouwen van Maya-afkomst die in een semi-landelijk gebied van de gemeente Santa María de Jesús wonen. De organisatie ODHAG heeft de vrouwen begeleid tijdens dit proces met als doel deze jonge plattelandsvrouwen de kennis en vaardigheden te verschaffen om een inkomen te verdienen en de economische situatie van hun gezin te verbeteren.

De belangstelling was groter dan verwacht. Veel vrouwen konden deze keer niet deelnemen vanwege beperkte materiële middelen en docenten.

“Wij zijn Melania zeer dankbaar voor haar steun. Dit onderwijs is een grote hulp voor deze vrouwen uit de plattelandsgemeenschap Santa Maria de Jesus die weinig of geen gelegenheid hebben om deze kennis te verwerven. Namens deze vrouwen, bedank ik Melania dat je in deze vrouwen gelooft”, zegt een medewerker van ODHAG. ODHAG is het mensenrechtenbureau van het aartsbisdom van Guatemala.

In de gemeente Santa María de Jesús gaat dit project momenteel door met de opleiding van jonge vrouwen. De lessen maken gebruik van vier laptops die hen ondersteunen bij het uitwerken van digitaal materiaal voor hun onderwijs en projecten.