Rwanda, Karungi, Rutsiro. De projectperiode was 2 jaar. Het eerste jaar bestond uit training van de praktische vaardigheden in het tweede uit het opzetten van een circulair fonds en eigen bedrijfjes. Na het opzetten van een circulaire fonds kwam er door de overstroming, een abrupt einde aan het project. Het gespaarde geld is gebruikt om de directe noden te lenigen, waardoor de doelen voor het tweede jaar niet zijn gehaald.
Naast de training in naaien, breien,, fabricage van plastic tassen en kapperswerk, manicure en pedicure, kreeg de groep 3x per week psychologische rehabilitatie en informatie mbt rechten van vrouwen en kinderen, huwelijk, wet op huislijk geweld, erfopvolging, spaarregelingen en ondernemerschap. Voor het abrupte einde van het project waren de vrouwen enthousiast en vol zelfvertrouwen. Door het aanleren van nieuwe vaardigheden brachten ze een positieve verandering in hun gemeenschap. Zo waren ze in staat om hun kinderen te kleden en school uniformen te naaien waardoor de kinderen naar school konden. Dit stimuleerden en motiveerden de kinderen om goed te presteren.
Van de bijdrage van Melania zijn naaimachines, borduurmachines en materiaal voor het fabriceren van kleding, imkerbescherming en tassen aangeschaft. Bij Melania is nu een nieuw voorstel ingediend om het circulaire fonds aan te vullen, nieuw materiaal om het project te herstarten en aankoop van ganzen (eieren en vlees) als aanvulling op het menu.
Het project werd eerder bezocht tijdens de sponsorfietstocht door Rwanda.