Kakia Mwalo Development Group heeft als belangrijkste doel het aanpakken van geweld tegen vrouwen (Gender Based Violence). De 25 leden zijn allemaal slachtoffers van geweld, werkeloos en daardoor financieel geheel afhankelijk van hun man.

Om in deze situatie verandering te brengen heeft men een plan bedacht om economisch onafhankelijk te worden en weerbaarder tegen geweld. Gekozen is voor het opzetten van een naaiatelier dat dient als trainingscentrum, opvang en ondersteuning voor GBV slachtoffers en counseling. De naaiactiviteiten zullen het benodigde inkomen opleveren. De groep concentreert zich op het naaien van schooluniformen, kleding herstellen en boodschappentassen. Naar boodschappentassen is veel vraag want plastic is in Kenia verboden.

De naaiactiviteiten zijn ook belangrijk om met elkaar ervaringen te kunnen uitwisselen, trainingen te volgen gericht op herkenning van geweld en counseling/advies te geven en zo elkaar te steunen.

De leden die opgeleid zijn tot naaister kunnen individueel verder gaan of blijven werken in het centrum. Diegenen die een eigen bedrijfje willen beginnen kunnen daarvoor een lening krijgen uit het spaarfonds waarmee ze zelf al begonnen zijn. De opleiding duurt zes maanden theorie, gevolgd door zes maanden praktijk. Het hele jaar wordt eens per week training gegeven in bedrijfsvoering en twee keer per maand in counseling.

De groep is met het programma begonnen met drie naaimachines die ze gekregen hadden. Helaas was dit te weinig om het programma echt van de grond te krijgen. Melania heeft tien naaimachines financierd, een overlockmachine, een knoopsgatenmachine, stof voor trainingsmaterialen, trainingskosten en aanvulling van een spaarfonds.

Het mooie resultaat is dat alle leden nu gekwalificeerd naaister zijn en een goed inkomen verdienen. De groep krijgt extra inkomen door opleiding van niet leden. De Gender Based Violence counseling sessies gaan door. Er zijn nieuwe leden aangenomen maar die kunnen pas aan de  naaiopleiding deelnemen als ze een maand counseling gehad hebben. Op deze manier worden de nieuwe leden mentaal voorbereid op de naaiopleiding.

Tot nu toe is het naaiatelier de enige activiteit van de groep. Helaas moesten een aantal machines gerepareerd worden. Dat is betaald uit het spaarfonds. Een andere tegenvaller was dat de geplande omvang van de verkoop in het begin tegen viel. Dat is inmiddels veranderd, iedereen heeft nu een inkomen per maand van minstens 75 euro. Er is een goed contract met een Canadese Kerk om tassen te maken. Dat heeft het afgelopen jaar bijna 14.000 euro opgebracht. Ook is er afzet op de lokale markt. Elk lid heeft zelfs opdrachten voor jurken voor bruiloften en andere gelegenheden. Daarnaast is er veel belangstelling van vrouwen om opgeleid te worden. Dertig niet-leden, ook allemaal slachtoffers van Gender Based Violence, zijn tegen betaling in opleiding.