In oktober 2022 is project AF-KE-44 afgerond. De groep gaf toen aan het aardig te hebben gedaan, maar niet het inkomen gehaald te hebben dat ze gepland hadden. Afgelopen jaar is alles veel beter verlopen getuige dit positieve verslag. Ook de toekomst ziet er goed uit.

Impact

Een jaar na afronding van het project lopen de zaken veel beter. Aan de doelstellingen -een duurzaam inkomen en goedkoop goed kippenvoer produceren voor eigen gebruik en voor de verkoop- is niets veranderd. De omgeving komt erachter dat ze bij Ka Atieno goedkoop en goed kippenvoer kunnen kopen. Veel dorpsgenoten zijn daarom begonnen met het houden van kippen en er is een groeiende vraag naar voer dat de onderneming levert. Die toenemende vraag zorgt voor een stijgende verkoopprijs waardoor er meer inkomen is. Dat is positief maar daarnaast zorgt het ook voor problemen omdat niet volledig aan de vraag voldaan kan worden. In de loop van het jaar zijn veel van de 32 groepsleden zelf ook met het houden van kippen begonnen met als gevolg dat hun individuele inkomen is gegroeid. Ook het groepsinkomen is door de verkoop van kippenvoer toegenomen. Om aan de vraag naar kippenvoer te kunnen voldoen zijn met spaargeld meer machines aangekocht en het plan is om nog meer machines aan te schaffen.

Met hun inkomen kunnen de groepsleden hun gezin onderhouden met als gevolg een betere voeding en dus gezondheid. Ze zijn ook in staat voor al hun kinderen schoolgeld betalen. Die kinderen hebben daarmee een beter toekomstperspectief. Een ander belangrijk resultaat is dat niet alleen de situatie van de groepsleden beter wordt maar ook die van de dorpsleden. Vrouwen, niet groepsleden, die kippen houden krijgen ook meer inkomen waarmee ze hun gezin beter kunnen voeden en schoolgeld betalen. Voor iedereen geldt dat er geen geld meer hoeft worden besteed aan dure reiskosten om voer te kopen, dat is nu vlakbij beschikbaar. Groepsleden die geld van hun spaarfonds leenden, hebben dit allemaal gebruikt om zelf kippen te gaan houden of om schoolgeld te betalen.

Afgelopen 12 maanden is bijna 40.000 euro verdiend, waarvan ongeveer 3.000 euro besteed is aan productiekosten, 500 euro gespaard en 125 euro gebruikt is voor kleine reparaties en onderhoud. Elke vrouw heeft meer dan 1.000 euro verdiend. De verwachting is dat dit verder zal groeien in de komende jaren.

Conclusie

Een jaar later dan bij afronding van het project, floreert de onderneming en is de impact duidelijk zichtbaar.