Verslag uit Sankhu in Nepal. Het betreft een beroepsopleiding kleding maken voor een groep van twintig vrouwen. Helaas is een van de doelen, financiële onafhankelijkheid, niet gehaald, maar de vrouwen hebben wel wat verdiend en kunnen ook wat sparen. Een tweede doel is wel goed gelukt: de communicatie tussen vrouwen van verschillende culturele achtergrond tijdens de opleiding.

Aardbeving

In 2015 werd Sankhu verwoest door een aardbeving. Sankhu is een onderontwikkeld gebied waar de bevolking voornamelijk op boerderijen of in de handel werkt. Met het verlies van huizen, familieleden en banen, is de levensstandaard verslechterd.

Met hulp van NGO Herchaha Nepal is een zelfhulpgroep gevormd van vrouwen van 28 jaar en ouder, vrouwen die geen economische activiteiten hebben. Hun gebrek aan inkomen maakt hen kwetsbaar. Ze worstelen om zichzelf en hun kinderen te kleden en te voeden. Om geld te kunnen gaan verdienen is gekozen voor een beroepdopleiding naaien die hen een professioneel certificaat oplevert. De opleiding wordt verzorgd door een gekwalificeerde trainer voor de duur van 3 maanden, 5 dagen per week. Als gekwalificeerd naaister kan een vrouw 180-200 euro per maand verdienen. Zo wordt ze financieel onafhankelijk.

Melania heeft de 20 naaimachines, naaibenodigdheden zoals scharen, naalden, oefenstoffen etc., en trainingskosten, monitoring en supervisie gefinancierd. De Cees Kant Foundation heeft het project financieel geadopteerd.

Resultaten

Het hoofddoel is bereikt: alle twintig deelneemsters zijn opgeleid tot gekwalificeerd naaister. Ze hebben een naaimachine en naaispullenwaarmee ze een eigen bedrijf zijn begonnen. Helaas zijn ze daarmee nog niet financiële onafhankelijk. Gemiddeld wordt per persoon 140 euro per maand verdiend en dat is lager dan de verwachte 180 euro. Het eerste jaar is er vooral voor het eigen gezin kleding gemaakt. De vrouwen zijn hierdoor wel in staat geweest om te sparen.

De markt voor kleren verandert. Er is vraag is naar andere modellen jurken. De naaisters vinden dat er meer training nodig is om deze nieuwe modellen te kunnen maken.

Een belangrijk aspect van dit project was ook de uitwisseling van kennis en de communicatie tussen vrouwen van verschillende culturele achtergronden. Herchaha wil graag de projectactiviteiten verduurzamen. Als eerste hopen ze hiervoor op de vorming van een professionele groep met vrouwen die een vervolgopleiding krijgen. Hiervoor moet nieuwe financiering worden aangeboord.