Beschrijving

In dit project willen 50  (inheemse) Teduray vrouwen een vijf (5) hectare landbouwgrond, dat tot de voorouderlijke grond van de Tedurays behoort, gebruiken voor ‘Sulagad’. ‘Sulagad’ is een gemeenschappelijke tuin op basis van diversiteit. Ze willen niet alleen gewassen verbouwen (zoals mais en cassave), maar ook groenten, geneeskrachtige kruiden en fruitbomen. Ze zullen traditionele zaden en organische mest gebruiken. Ook willen ze in hun ‘Sulagad’ kippen en geiten fokken. De oogsten zullen gemeenschappelijk worden verdeeld door de vrouwen, en zullen worden gebruikt voor de eigen gezinsconsumptie. De vrouwen kunnen ook ervoor kiezen om een deel van de oogsten te verkopen.

Geld nodig voor:

Trainingen, agrarische benodigdheden, Materialen voor productie van organische mest en bestrijdingsmiddelen, bijeenkomsten en exposure trips.

Waar: North & South Upi, Maguindanao, Filipijnen, Azië
Gevraagd bedrag: €3.340,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-PH-10/E

Tijdens dit project wordt er gewerkt met 50 Teduray (Inheemse) vrouwen. Het doel van dit project is voedselzekerheid verkijgen voor de Teduray vrouwen en hun gezinnen, te realiseren op een ecologische verantwoorde wijze.

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

  • ‘Sulagad’, gemeenschappelijke tuin opzetten
  • Gewassen verbouwen op de Sulagad
  • Kippen en geiten fokken
  • De oogsten gebruiken voor eigen gezinsconsumptie
  • Oogsten verkopen
  • Maximale inspraak en zeggenschap van de Teduray vrouwen over het project
  • Trainingen gericht op de rechten van vrouwen

Achtergrond

Het merendeel van de inheemse bevolking leeft van de landbouw. Door de stijgende prijzen voor benodigdheden en afnemende oogsten verdienen ze hiermee niet genoeg. Daardoor moeten ze geld lenen tegen woekerrentes om benodigdheden voor hun land te kopen. Ook worden ze in hun bestaan bedreigd door de klimaatveranderingen en aantasting van het milieu (grootschalige houtkap en mijnactiviteiten op hun voorouderlijke gronden). Vanwege de druk om voldoende inkomen te verdienen zijn veel boeren afgestapt van hun organische teelt. Dit is niet alleen slecht voor de vruchtbaarheid van het land, maar ook cultureel onacceptabel.
Binnen de inheemse gemeenschappen zijn het eveneens de vrouwen die zorg dragen voor de gezondheid en voeding van hun gezinsleden. Landbouw is de voornaamste economische activiteit van de Tedurays. De Teduray vrouwen werken evenveel als hun mannen in het land. Ze helpen hun mannen met het ploegen van het land, het planten, wieden en oogsten en verkopen zij de producten daarna.
Door armoede werken sommige Teduray vrouwen, vooral jonge vrouwen, als huishoudelijke hulp in de steden en zelfs in het buitenland. Ze worden soms slachtoffer van illegale ronseling en mensenhandel. Veel Teduray huishoudens, vooral in moeilijk bereikbaar gebieden, worden niet bereikt door overheidsprogramma’s voor welzijn en gezondheid.
De aanvrager MTWRC werkt met Moro (Muslims), Inheemse volken, en Christelijke (kolonisten) vrouwen – de tri-people. Hun werk richt zich vooral op het gebied van voedselzekerheid, milieubescherming en gezondheid. Empowerment van vrouwen en gender gelijkheid staan in de kern van hun missie.

Aanvrager

Mindanao Tri-people women Resource Center (MTWRC)

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:

Trainingen:  €760,-
1 karbouw, kippen, geiten,gereedschappen: €2.000,-
Materialen voor productie van organische mest en bestrijdingsmiddelen: €400,-
Bijeenkomsten en exposure trips: €160,-
Evaluatie bijeenkomsten: €60,-
Administratiekosten en projectkosten: €340,-

Eigen bedrage: €380,-

Gevraagd bedrag: €3.340,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is voor €2.505,- geadopteerd door: Werkgroep Melania Hilvarenbeek

Dit project is voor € 835,- geadopteerd door: Cordaid