Geef een gift

ANBI

Melania is een goede doelenorganisatie en valt onder de zogenaamde ANBI-regeling. Jij als gever én Melania als ontvanger hoeven daarom geen belasting te betalen over gelden die via schenkingen ontvangen worden. Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst.

Ik geef…

Elke gift is welkom, groot of klein, eenmalig of structureel, voor een specifiek project in Azië, Afrika of Latijns-Amerika of voor de organisatie als geheel. Je kunt jouw gift aan Melania overmaken op rekeningnummer

NL28 TRIO 0379 6201 89
t.n.v. Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking
te Den Haag

Je kunt ook online doneren via www.geef.nl.

Elske van Holk

Elske van Holk

Fondswerver Particulieren

Geven aan een goed doel is altijd goed! Zeker wanneer het een organisatie betreft waar geen geld ‘aan de strijkstok blijft kleven’. Melania is zo’n organisatie. Vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen en het geld gaat rechtstreeks naar de projecten.

 

Mijn naam is Elske van Holk en ik beantwoord graag al uw vragen met betrekking tot een gift.

 

Neem alstublieft contact met mij op via de mail: evanholk@melania.nl

Melania geld nalaten?

Je kunt Melania opnemen in je testament en begunstigen met een legaat of een erfstelling. Je notaris kan je adviseren over de mogelijkheden rond je nalatenschap en de fiscale voordelen. Ook kun je met algemene vragen bellen met de Notaristelefoon,
0900 346 93 93, op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur.

Online collectebus

Melania heeft ook een online collectebus. Hiermee collecteren we bij toerbeurt voor een specifiek project. Graag willen we het succes van Challenge Tour du Mont Blanc ophogen  voor nog meer projecten!

Word donateur

Als donateur machtig je Melania om per maand, kwartaal of per jaar een vast bedrag van je rekening af te schrijven. Voor jou eenvoudig en voor ons goedkoop. Een vaste toezegging stelt ons in staat om langdurig vrouwen in ontwikkelingslanden te steunen. Als donateur ontvang je een aantal keer per jaar de Melania Mail waarin we je op de hoogte houden van ons werk. Meld je met behulp van dit formulier aan als donateur.

Periodieke gift

Een periodieke gift is een mooie manier om het werk van Melania financieel te steunen. Een periodieke gift is namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. Je kunt daardoor meer geven zonder dat het je meer kost. Giften aan Melania kun je altijd van de belasting aftrekken. Meer informatie.

Bedrijven

Investeer met jouw bedrijf in een toekomst voor vrouwen en hun gezinnen en werk met ons samen. Zo kun je op een eenvoudige manier grote impact hebben op het leven van kwetsbare mensen. Doneer je met jouw bedrijf aan Stichting Melania? Dan mag je die gift(en) van de winst aftrekken. Stichting Melania heeft de ANBI status, daardoor kun je van belastingaftrek profiteren.