Beschrijving

50 vrouwen uit Kidodo, in het Kasese district in Uganda, worden getraind in het maken en het verkopen van houtskoolbriketten. Een groot gedeelte van de dag brengen zij door in de keuken en ervaren hier problemen met de energievoorziening. Met dit project zullen zij overgaan van hout naar houtskool. Door middel van eigen gebruik en de verkoop van de briketten, zullen zij hun levensstandaard verhogen en een eigen inkomen genereren.

Geld nodig voor:

Gereedschap als mixers, kommen, vijzels en weegschalen, veiligheidskleding, ijzeren platen, tweedaagse trainingsworkshops, transportmateriaal,

Waar: Kidodo, Kasese, Uganda, Afrika
Gevraagd bedrag: €2.280,-
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-55/E    

Dit project wordt uitgevoerd samen met 50 vrouwen in Kidodo die het meest actief zijn in de keuken en hierdoor de problemen met koken en energie ervaren. Door middel van de verkoop van houtskoolbriketten verdienen zij voldoende inkomsten om in hun levensonderhoud te voorzien. Daarnaast verwacht het project ve volgende resultaten te boeken:

 1. Innovatie van de energievoorziening: van hout naar briketten;
 2. Carbon besparing: voor elke ton biomassa briket, worden ongeveer 88 bomen met een diameter van ongeveer 10 cm gered (de bomen als brandstof zorgen voor veel slechte koolstoffen)
 3. Er worden nieuwe banen gecreëerd door de trainingen: hierdoor vindt er sociale verandering in de gemeenschap plaats.

Tastbare resultaten:

 1. Meer dan 80 % van de huishoudens op het platteland gaat briket als brandstof gebruiken;
 2. De vrouwen verkopen pallets met briketten als brandstof. Dit verschaft hen van een inkomen;
 3. Meer dan 70% van de vrouwen krijgen workshops over de briketten en verkrijgen vaardigheden in het maken van briketten. Met hun nieuwe, duurzame, aangeleerde skills kunnen zij hun gezinnen in basisbehoeften voorzien.

Kidodo, Kasese

Activiteiten

Volgende activiteiten per tijdschema (start wanneer fonds binnen is)

 1. Kopen van uitrustingen en installaties (1e en 2e maand)
 2. Transport uitrustingen en installaties (1e en 2e maand)
 3. Voorbereiding van de plaats van trainingen en installeren van uitrustingen (2e en 3e maand)
 4. Trainingen en het inwerken van de leden (2e en 3e maand)
 5. Bewustwording gemeenschap over de briketten (4e maand)
 6. Training van de vrouwen en vrouwengroepen (4e tot en met 12e maand)
 7. Productie van briketten als brandstof (4e tot en met 12e maand)
 8. Monitoring en evaluatie (4e tot en met 12e maand)
 9. Rapporteren over de voortgang naar de donor (11e en 12e maand)

Achtergrond

Vooral vrouwen lijden door armoede, mensenrechtenschendingen en een slechte gezondheidszorg. Vrouwengroep KWA, opgericht in 2008, vecht voor economische emancipatie, recht en menselijke waardigheid. Door deze vrouwen de juiste trainingen en technologieën te geven, worden zij duurzaam opgeleid en wordt hun levensstandaard zelfsturend verhoogd. Dit project richt zich specifiek op het gebruik en verkoop van briketten.

Duurzame bronnen als brandstof en hout zijn sterk afgenomen. Hierdoor worden de prijzen van brandstof en hout steeds hoger. Dit tast de buidels van de arme gezinnen aan: sommige huishoudens kunnen niet meer dan één maaltijd per dag koken. Sommigen gaan zelf op zoek naar hout, maar dit is dus ook steeds moeilijker verkrijgbaar, waardoor het zoeken hiernaar veel (verloren) tijd in beslag neemt. Ontbossing is een groot probleem, tevens door de hoge bevolkingsgroei en weinig innovaties in de energiesector. Zowel voor huishoudelijk en industrieel gebruik is er zodoende een tekort aan energie.

Daarnaast zijn deze energiebronnen erg slecht voor het milieu en de gezondheid. Het veroorzaakt met name ademhalingsproblemen en oogziekten.

Het gebruik van briketten is een uitstekende oplossing hiervoor. Briket is een alternatieve energiebron voor koken. Het wordt gemaakt van afvalproducten (koffie, het kaf van rijst, bananenschillen, houtskool, stof en zaagsel), grond en water.

Het project wil een duurzaam model opstellen waarin gerecycled materiaal als papier, karton, zaagsel, grond en organisch afval kan worden gebruikt als brandstof om te koken. Dit is veel beter dan houtskool. Dit is kosteneffectief en gunstiger voor de gezondheid. Ook zijn de briketten een bron van inkomsten voor de vrouwen.

De associatie verwacht van elk lid dat betrokken is bij dit project een actieve betrokkenheid in:

 1. Het verkopen van pallets met briketten en klei.
 2. Het verzamelen van grondstoffen.
 3. Het leveren van een lokale bijdrage.
 4. Het aanleren van nieuwe vaardigheden en het gebruik van innovatieve technologieën.

De leden sparen zelf voor reserveonderdelen, ze hebben hier een potje voor. De eigen bijdrage bestaat uit lidmaatschapskosten, verkoop van honing, bomen, eieren, kippen en handgemaakte producten.

Er is een ruimte beschikbaar gesteld door één van de leden voor de productie en het opslaan van de briketten.

Aanvrager

Naam: Kole Women’s Association (KWA)

Type organisatie: Associatie

Opbouw van de kosten:

Totale begroting €2.770,- te besteden aan onder andere:

Briket-zuiger-pers €530,-
Carbonisatie-oven €210,-
Slijpmachine €265,-
Gietvorm voor briketten €135,-
Mixer en mixerkommen €240,-
Kruiwagens en schoffels €265,-
Mortieren en vijzels €65,-
Materialen €105,-
Cilinders €80,-
Weegschalen €40,-
Veiligsheidskleding: €160,-
IJzeren platen: €55,-
Tweedagse trainingsworkshops: €210,-
Transportmateriaal: €25,-

Eigen bedrage: Deel briketzuiger pers, deel staalbladen, 2-daagse training workshops, transportmateriaal, monitoring en evaluation: €490,-

Gesponsord bedrag: €2.280,-

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project wordt gesponsord vanuit de eigen gelden van Melania.