Hoe U kunt helpen!

Melania zoekt naar sterke  vrouwen, voor de steun aan vrouwengroepen wereldwijd. U kunt meedoen als donateur of als vrijwilliger: door tot een lokale vrouwengroep toe te treden of een nieuwe groep te starten met collega’s, vrienden, buurtgenoten, jaargenoten, hobby- of interesseclub. Nederlandse vrouwengroepen kunnen projecten adopteren en vormen zodanig zustergroepen met specifieke vrouwengroepen in het zuiden. De Nederlandse vrouwengroep werft de benodigde fondsen voor een project van hun zustergroep. U kunt ook aansluiten bij bestaande regionale vrouwengroepen.

Melania is een goede doelenorganisatie en valt onder de zogenaamde ANBI-regeling. Melania hoeft daarom geen belasting te betalen over gelden die via schenkingen ontvangen worden.

Melaniaprojecten zijn kleinschalig en zeer divers maar hebben een gemeenschappelijk doel: de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden verbeteren. De looptijd van een project is 1 tot 3 jaar, daarna gaan de vrouwen zelfstandig verder.

Een gift doen?

Elke gift is welkom, groot of klein, eenmalig of structureel, voor een specifiek project in het Zuiden of voor de organisatie als geheel. U kunt uw gift aan Melania overmaken op rekening NL94 INGB 0000 0865 01 van ING bank t.n.v. Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking, Den Haag.

Donateur worden?

De unieke formule van Melania.
Donateur worden kan als individu maar ook als groep. Je verbindt je dan voor de looptijd van een project en hebt direct contact met de vrouwen van het project. Zo krijg je niet alleen zicht op de besteding van je geld, maar krijg je ook een beeld van de leefomstandigheden van de vrouwen in het project.

Vrijwilliger worden?

Melania is een vrijwilligersorganisatie en er zijn allerlei manieren waarop je jouw kwaliteiten kunt inzetten om de projecten te ondersteunen.

Voor elk van de de continenten Afrika, Azie en Latijns Amerika is een projectencommissie. Regelmatig hebben wij vacatures voor vrijwilligers voor één van deze commissies!

Hieronder vind u per continent de projecten waarvoor Melania financiële ondersteuning zoekt. Deze projecten zijn allemaal beoordeeld en goedgekeurd door Melania aan de hand van strikte selectie criteria.

AFRIKA

Beter bestaan voor vrouwen met HIV/aids (Kenia)

Beschrijving Vrouwen in Kenia met HIV/Aids hebben het niet makkelijk. Wij willen vrouwen uit achterstandswijken helpen om meer inkomen te genereren door een eigen bedrijf te starten als naaister. Hierdoor neemt armoede af, gaan meer kinderen naar school, zijn gezinnen...

Lees meer

Bijenhouderij (Uganda)

Een groep vrouwen in Uganda wil door het houden van bijen en de verkoop van honing geld verdienen zodat hun kinderen naar school kunnen. Het Kasese-district in Uganda is rond 2000 vele malen geterroriseerd door rebellen waardoor huizen en scholen verlaten...

Lees meer

AZIË

Levensonderhoud voor Dalit-vrouwen

Dalit vrouwen behoren tot de armste groep in India. Wij steunen in dit project twintig Dalit-vrouwen met training en materialen zodat ze  konijnen kunnen fokken en verkopen om in hun levensonderhoud te voorzien. Geld nodig voor: Onze bijdrage gaat naar training,...

Lees meer

Borden van bananenblad door alleenstaande vrouwen (India)

In dit project krijgen 50 alleenstaande vrouwen een training en materialen zodat zij borden kunnen maken van bananenbladeren en daarmee een inkomen kunnen verwerven. Alleenstaande vrouwen hebben het over het algemeen niet makkelijk. In het gebied waar het project...

Lees meer

LATIJNS AMERIKA

Opleiding van Maya vrouwen (Guatemala)

Beschrijving De vrouwengroep in El Yalú wil met het huidige project aan 35 vrouwen de kans bieden om oftewel deel te nemen aan alfabetisering, oftewel een vervolgopleiding te volgen. Daarbij krijgen 10 vrouwelijke adolescenten gedurende twee jaar financiële...

Lees meer

Eerst meer weten?

Wil je meer informatie over een bepaald project of wil je meer weten over wat het betekent om donateur te worden? Stuur een email:  [email protected] Vermeld daarbij over welk project je meer informatie wilt hebben, wat je vraag is én of je daarover gebeld wilt worden. Vermeld dan ook op welk telefoonnummer.

Share This