Giften

Melania is een goede doelenorganisatie en valt onder de zogenaamde ANBI-regeling. Melania hoeft daarom geen belasting te betalen over gelden die via schenkingen ontvangen worden

ANBI_FC_schaduwOnder de volgende voorwaarden is uw gift of donatie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting:

  • De fiscus hanteert voor giften als aan Melania een minimum- en een maximumdrempel. De ondergrens bedraagt 1% van het verzamelinkomen van de belastingplichtige met een minimum van € 60. Wanneer het totaalbedrag aan giften boven deze drempel uitkomt, kunt u dit aftrekken voor de inkomstenbelasting.
  • Er geldt ook een maximumgrens. In totaal kan er niet meer worden afgetrokken dan maximaal 10% van het verzamelinkomen.

Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst.

Melania regelmatig financieel steunen?

Er zijn speciale belastingregels voor instellingen ‘die het algemeen nut beogen’. Deze regels maken het mogelijk om een deel van een schenking aan Melania af te trekken van het belastbaar inkomen.

Ligt het totaalbedrag van de giften tussen de 1% en 10% van het verzamelinkomen, dan is er recht op fiscale aftrek van de belasting.

Een andere, extra voordelige manier van schenken is het schenken per notariële akte. Bij een notariële schenking betaalt de fiscus namelijk een flink deel (tot 52%) mee aan uw hulp. Zo kunt u Melania met een hoger bedrag steunen zonder dat het u iets extra’s kost. Ook als al gebruik gemaakt wordt van de reguliere fiscale aftrek, kan schenken per notariële akte extra voordeel betekenen.

Periodiek schenken betekent dat u gedurende een langere periode een vast bedrag schenkt. Deze manier van schenken is fiscaal aftrekbaar als u dat minimaal 5 jaar achter elkaar doet en het laat vastleggen in een notariële akte.

Melania neemt de notariskosten van deze akte voor haar rekening bij een gift van minimaal € 100 per jaar gedurende tenminste 5 jaar.

U kunt hier het formulier voor het opmaken van een notariële akte downloaden, invullen en met een kopie van uw legitimatiebewijs opsturen naar Melania. >Download formulier “Volmacht voor schenking”

Melania eenmalig financieel steunen?

Elke gift is welkom, groot of klein, eenmalig of structureel, voor een specifiek project in het Zuiden of voor de organisatie als geheel. U kunt uw gift aan Melania overmaken via

IBAN-nummer: NL94 INGB 0000 0865 01 t.n.v. Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking, Den Haag.

Melania geld nalaten?

U kunt Melania opnemen in uw testament en begunstigen met een legaat of een erfstelling. Uw notaris kan u adviseren over de mogelijkheden rond uw nalatenschap en de fiscale voordelen. Ook kunt u met algemene vragen bellen met de Notaristelefoon, op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur: 0900 346 93 93.

Share This