Melania 100 jaar

Onder de noemer ‘Vrouwelijk ondernemerschap 100 jaar wereldwijd in ontwikkeling’, vierde Melania op zondag 10 oktober 2021 haar jubileum. Iedereen was van harte welkom in het Anatomiegebouw aan de Bekkerstraat 141 in Utrecht om dit feestelijke moment met ons te delen.

Historie

De naam ‘Melania’ is in 1921 ontleend aan het verhaal van de Heilige Melania de Jongere. Melania de Jongere was een Romeinse vrouw die leefde in de vierde eeuw na Christus. Ze besteedde al haar geld aan het oprichten van kloosters, scholen en ziekenhuizen en ze schonk haar slaven de vrijheid. melania-collectebusZe gaf hen een startkapitaal mee waarmee ze een eigen bestaan op konden bouwen. Dat vormde de inspiratie voor het opzetten van projecten die leidden tot economische zelfstandigheid.

De oprichting

Melania vindt haar oorsprong in de Katholieke lekenmissie toen het initiatief werd genomen om te investeren in de ontwikkeling van vrouwen in Nederlands-Indië. Dit gebeurde destijds door het opstarten van grote projecten als ziekenhuizen en scholen en het opleiden van de Indonesische vrouwen om daar te werken. De projecten kregen jarenlange support vanuit middelen die hier in Nederland werden geworven via collectes en activiteiten van groepen vrouwen. Na de Tweede Wereldoorlog verschoof de focus van grote projecten in Indonesië naar kleinere projecten in meerdere landen. Deze ontwikkeling werd ingegeven door de donateursgroepen die er door het hele land waren ontstaan en de emancipatiegolf in Nederland. Naast het geven van geld werd er specifiek ingezet op bewustwording en draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking. Dit onderwerp kreeg ook politiek een steeds belangrijkere rol. Zo werd in 1965 de eerste minister voor ontwikkelingssamenwerking aangesteld.

Sterke vrouwen altijd de rode draad

Melania heeft in de afgelopen eeuw veel veranderingen meegemaakt en doorgevoerd. Het jubileumboekje bij het honderjarige bestaan vertelt het verhaal aan de hand van tien vrouwenportretten: Wat drijft een vrouw?

Bestel het boekje bij je locale boekhandel. ISBN: 9789403639468
Of koop het online

Melania bruist

Melania bruist

Melania is 100 jaar jong! De organisatie bruist. Oudgedienden die erbij waren, glommen van trots. Buiten bij het hek stonden de baniers van Melania de deelnemers te verwelkomen. Binnen was de...

Lees meer
1 mei 2021

1 mei 2021

Op deze dag is het precies 100 jaar geleden dat Melania haar werk begon. Eerst in Indonesië met grote projecten rond ziekenhuizen en opleidingen in de verpleging, door de jaren heen met kleinere...

Lees meer
Jubileumcongres in oktober

Jubileumcongres in oktober

Op 10 oktober wordt het 100-jarig bestaan gevierd met een jubileumcongres in Utrecht. Of, indien dit vanwege corona niet mogelijk is, met een online congres. Diverse sprekers zullen acte de présence...

Lees meer