Melania 100 jaar

Onder de noemer ‘Vrouwelijk ondernemerschap 100 jaar wereldwijd in ontwikkeling’, viert Melania op zondag 10 oktober haar jubileum. Ook jij bent van harte welkom in het Anatomiegebouw aan de Bekkerstraat 141 in Utrecht om dit feestelijke moment met ons te delen. We heten je van harte welkom!

De entree is: € 18,50. Je kunt je aanmelden via de mail.

Programma van 13.00 – 17.00 uur

  • film en verhaal over 100 jaar Melania
  • lezing door Mirjam Vossen, mediawetenschapper en journalist: framing armoede wereldwijd
  • lezing door Sara Kinsbergen, docent Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies aan de Radbouduniversiteit
  • dans en muziek uit Latijns-Amerika en uit Afrika
  • workshops
  • preview Roos Meijer ‘Why don’t we give it a try’ (alt-folk)
  • veiling van producten van duurzame, sociale ondernemingen die vanuit dezelfde waarden als Melania hun onderneming hebben opgezet
  • toost op het jubileum

Aan het programma wordt nog gewerkt. Hou deze pagina in de gaten voor de meest actuele versie.

Anatomiegebouw
Bekkerstraat 141
3572 SG Utrecht

Historie

De naam ‘Melania’ is ontleend aan de Heilige Melania de Jongere. Melania de Jongere was een Christelijke, Romeinse vrouw die leefde in de vierde eeuw na Christus. Ze besteedde al haar geld aan het oprichten van kloosters, scholen en ziekenhuizen en ze schonk haar slaven de vrijheid. melania-collectebusZe gaf zelfs een startkapitaaltje mee, waarmee ze een eigen bestaan op konden bouwen. De heilige Melania inspireert tot economische zelfstandigheid!

De oprichting

Stichting Melania vindt haar oorsprong in 1921 toen er vanuit de Katholieke missie het initiatief werd genomen om te investeren in de ontwikkeling van vrouwen in Nederlands-Indië. Dit gebeurde destijds door het opstarten van grote projecten als ziekenhuizen en scholen en het opleiden van de Indonesische vrouwen om daar te werken. De projecten kregen jarenlange support vanuit middelen die hier in Nederland werden geworven via collectes en activiteiten van groepen vrouwen. Na de Tweede Wereldoorlog verschoof de focus van grote projecten en alleen in Indonesië naar kleinere en in meerdere landen. Deze ontwikkeling werd ingegeven door de donateursgroepen die er door het hele land waren ontstaan. Naast het geven van geld werd er veel ingezet op bewustwording en draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking. Dit onderwerp kreeg ook politiek een steeds belangrijkere rol. Zo werd in 1965 de eerste minister voor ontwikkelingssamenwerking aangesteld.

Vrouwengroepen hier en daar

Rond die tijd werd het Sint Melania Werk, zoals de organisatie toen heette, samengevoegd met de Katholieke Vrouwen Gilde. Beide organisaties behielden wel hun eigen identiteit. De donateursgroepen groeiden in aantal en activiteiten. Er werden veel bewustwordingsactiviteiten georganiseerd, welke werden betaald met gelden verstrekt vanuit de NCDO in het kader van het programma VLOO (Vrouwen Leren Over Ontwikkelingssamenwerking). Ze gaven workshops en lezingen. In vakanties werden reizen gemaakt naar de projecten onder leiding van de staf van Melania. Om de groei te begeleiden was er inmiddels een kantoor opgezet. Zo rond de jaren ’90 van de vorige eeuw waren er meer dan 100 groepen actief en realiseerde men circa 115 projecten per jaar. Het secretariaat was facilitair aan de groepen daar en hier.

Met het VN verdrag van Beijing uit 1995 kwam er politiek meer aandacht voor de rol van de vrouw in ontwikkelingssamenwerking. Iets waar Melania al vanaf haar oorsprong ogen voor had. Maar Melania ging verder als dat en faciliteerde ook het directe contact tussen vrouwen hier in Nederland en die in ontwikkelingslanden. Daarnaast had Melania het beleid ingevoerd dat ‘ownership’ van een project een belangrijke voorwaarde voor succes was. Melania stimuleerde het werken in groepen, omdat dit de positie van zowel de individuele vrouw als ook van de groep versterkte. Hiermee kregen de vrouwen een krachtiger stem richting de mannen in hun community.

Sterke vrouwen altijd de rode draad

Melania heeft in de afgelopen decennia veel veranderingen doorgevoerd. Zo verschoof de financiële ondersteuning in de vorm van liefdadigheid naar focus op empowerment van vrouwen. Eerst steunde Melania projecten via missionarissen, daarna via ontwikkelingswerk, vervolgens via Nederlanders die in de ontwikkelingslanden woonden en vanaf eind jaren 80 konden vrouwen zelf projecten aanmelden. Nu ondersteunen wij alleen projecten die vrouwengroepen zelf hebben bedacht om een betere levenssituatie voor zichzelf en hun familie te creëren. 

In 2021 bestaat Melania 100 jaar. Na al die jaren is de doelstelling van Melania nog steeds relevant en actueel. Daarom zetten wij ons onverminderd in om de positie van vrouwen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika te verbeteren en ze te helpen om een zelfstandig bestaan op te opbouwen.

Inschrijving geopend

Inschrijving geopend

De inschrijving voor deelname aan de jubileumdag op zondag 10 oktober, is geopend en we hebben ook jou er graag bij, je bent van harte uitgenodigd! Ons 100-jarige jubileum vieren we in het Anatomiegebouw in Utrecht met film en verhalen over 100 jaar Melania, lezingen...

Lees meer
Veilingproducten gezocht (2)

Veilingproducten gezocht (2)

Op onze jubileumdag, 10 oktober, houden we ook een veiling van producten van sociaal betrokken ondernemers. Ben jij zo’n ondernemer en wil jij jouw product aandragen voor de veiling? Neem contact met ons op via de mail. FAIR FABRICS en SJAAL MET VERHAAL sluiten aan....

Lees meer
Veilingproducten gezocht

Veilingproducten gezocht

Op onze jubileumdag houden we ook een veiling van producten van sociaal betrokken ondernemers. Ben jij zo'n ondernemer en wil jij jouw product aandragen voor de veiling? Neem contact met ons op via de mail. YONI en NOWA gingen je voor. YONI maakt 100% biologische...

Lees meer
Historisch gebouw

Historisch gebouw

In 1821 reden de allereerste dierenartsen in opleiding met paard en wagen vanuit Utrecht onder de Gildepoort door, een poort die toegang gaf tot buitenplaats Gildestein, in een landschap waar mensen vanaf de grond de horizon nog zagen en uitkeken over weilanden. Zo...

Lees meer
1 mei 2021

1 mei 2021

Op deze dag is het precies 100 jaar geleden dat Melania haar werk begon. Eerst in Indonesië met grote projecten rond ziekenhuizen en opleidingen in de verpleging, door de jaren heen met kleinere projecten in heel Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Wat begon als...

Lees meer
OneWorld deelt persbericht Melania

OneWorld deelt persbericht Melania

OneWorld deelt ons perbericht: https://www.oneworld.nl/partner-berichten/jubileum Voor meer en actuele info volg je ons op https://melania.nl/melania-100-jaar

Lees meer