Over Melania

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een beter bestaan voor vrouwen in ontwikkelingslanden, en de gemeenschap waarin zij wonen. Daarom financiert Melania al bijna 100 jaar kleinschalige projecten van vrouwengroepen in Afrika, Azië en Latijns Amerika. In Nederland werkt Melania met een community van maatschappelijk betrokken vrouwen die zich op vrijwillige basis inzetten om de projecten mogelijk te maken. Melania bestaat voor en door sterke vrouwen. 

Missie en visie

 

Historie

 

Organisatie

 

Feiten en cijfers

 

Partners

 

Vacatures