Over Melania

Melania is opgericht in 1921. De focus is anno 2021 verschoven van liefdadigheid naar empowerment en ondernemerschap. Maar altijd ging en gaat het om onderlinge verbondenheid: voor en door sterke vrouwen.

Melania is een organisatie van vrijwilligers, die zich inzet om ondernemende vrouwen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika te helpen om hun positie te verbeteren en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Met dat doel verstrekt zij startsubsidies aan vrouwengroepen die zelf geen krediet kunnen verkrijgen in eigen land.

Honderd jaar jong, is de doelstelling van Melania nog steeds actueel.

Missie en visie

 

Melania 100 jaar

 

Partners

 

Cijfers en organisatie

 

Vacatures

 

Nieuwsbrieven