Feiten en Cijfers (ANBI-info)

ANBI_FC_schaduwMelania is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Melania zich onder andere voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang en geen winstoogmerk heeft. Omdat Melania aan deze voorwaarden voldoet, heeft de stichting bepaalde belastingvoordelen, zo hoeft Melania bijvoorbeeld geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen, bij het schenken aan anderen hoeft de stichting geen schenkbelasting te betalen en donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2014 worden nieuwe voorwaarden gesteld aan ANBI’s. Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Informatie over Melania

Naam: Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 805061575
KVK nummer: 41178817
Contactgegevens: Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking
Bezoekadres: Lutherse Burgwal 10, 2512 CB Den Haag
Postadres: Postbus 16440,2500 BK Den Haag
Telefoonnummer secretariaat: 070 313 68 75
E-mail: [email protected]
IBAN-nummer: NL94 INGB 0000 0865 01
Huidige bestuurssamenstelling:

Erica van Engel – Voorzitter
VacatureSecretaris
Caroline van Dijk – Penningmeester
Adrienne van Veen – Coördinator projectcommissies
Vacature – Algemeen bestuurslid

JAARVERSLAGdigi beveiligd

Archief:
Bekijk hier het jaarverslag van 2016.
Bekijk hier het jaarverslag 2015

Share This