Doelstelling

Missie en visie

De stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een beter bestaan voor vrouwen in ontwikkelingslanden, en de gemeenschap waarin zij wonen. Daarom financiert Melania al bijna 95 jaar kleinschalige projecten van vrouwengroepen in Afrika, Azië en Latijns Amerika.

Vertrouwen in het vermogen van vrouwen

Melania gaat ervan uit dat projecten niet alleen vóór  de vrouwen moeten zijn, maar ook ván de vrouwen. Melania werkt voor kleinschalige projecten  waarbij de verantwoordelijkheid, het initiatief en de leiding  in handen zijn van de vrouwen zelf. Betrokkenheid en projectondersteuning gaan hand in hand. Op deze wijze werken vrouwen in Nederland en vrouwen in ontwikkelingslanden samen, in projecten, die qua ondersteuning anders buiten de boot dreigen te vallen.

Een project kan door vrouwen in Nederland naar eigen keuze worden uitgezocht en ondersteund. Melania wil op deze manier de internationale betrokkenheid tussen vrouwen onderling vergroten. Daarom is het ook belangrijk dat er rechtstreeks contact plaatsvindt tussen de vrouwen hier en daar.

Eigen initiatief

De vrouwen zoeken contact met Melania voor financiële steun wanneer zij een projectvoorstel op papier hebben gezet. Hierdoor garanderen wij dat de projecten aansluiten op de lokale behoeften en duurzaam zijn. Duurzaamheid garanderen wij ook door bepaalde voorwaarden vast te stellen waaraan de projectvoorstellen worden getoetst.

Als vrouwen in ontwikkelingslanden meer eigen inkomen hebben, neemt hun zelfvertrouwen toe en kunnen zij opkomen voor hun rechten en voor hun kinderen, in de lokale gemeenschappen waar zij wonen.

Share This