Missie en visie

Melania ziet een cruciale rol weggelegd voor vrouwen in de mondiale ontwikkelingsprocessen. Het opleiden van en investeren in vrouwen heeft een positief effect op armoedebestrijding en economische groei; investeer je in een vrouw dan investeer je in een hele community. Melania streeft ernaar vrouwen economisch te empoweren; zo zetten we duurzame ontwikkeling in gang en geven we aanzet tot een inclusieve samenleving waarin vrouwenrechten worden gerespecteerd. Vanuit een onafhankelijke economische positie kunnen vrouwen zelf de richting van hun leven bepalen en volwaardig deelnemen aan de maatschappij.

Onze missie

Melania zet zich in voor gendergelijkheid en het verbeteren van de economische positie van (kans-)arme vrouwen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Wij doen dit door het financieren van kleinschalige inkomensgenererende projecten, vanuit een transparante en effectieve organisatie met betrokken en deskundige medewerkers. We bouwen hier in Nederland aan een community van maatschappelijk betrokken vrouwen die geld doneren om de projecten te realiseren.