Cijfers en organisatie

ANBI_FC_schaduwMelania is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit vertaalt zich voor Melania in 100% inzet voor het goede doel. De ANBI-status levert Melania bepaalde belastingvoordelen op. Zo hoeft ze bijvoorbeeld geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen en donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Vanwege de ANBI-status deelt Melania onderstaande informatie graag met u, via publicatie op de website.

 

Organisatie

Bestuurssamenstelling

 • Annette de Graaf – voorzitter
  (werkt als stadsdeeldirecteur in Den Haag)
 • vacature – secretaris
 • Caroline van Dijk – penningmeester
  (werkt als programmamanager Douane)
 • Ineke Harder – bestuurslid, portefeuille projectcommissies
  (heeft gewerkt als projectmanager gebiedsontwikkeling)
 • Tanja Beekman – bestuurslid, portefeuilles externe communicatie en HR
  (heeft gewerkt als projectleider bij belangenorganisatie KNOV)

Een financieel-administratief medewerker ondersteunt het bestuur met de boekhouding.

Projectcommissies

Melania ondersteunt projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Voor elk continent is er een projectcommissie die beoordeelt of projectaanvragen aan de gestelde criteria voldoen. Elk lid van een projectencommissie heeft bijzondere expertise over het land of deel van het continent waar zij verantwoordelijk voor is. Ze heeft er bijvoorbeeld gewoond, gewerkt of een studie over gedaan.

Gedurende de hele looptijd van het project houden de commissieleden contact met de aanvragers om de voortgang te bewaken. Daarnaast wordt er contact onderhouden met specifieke donateurs van de gefinancierde projecten.

 

Fondsenwerving en communicatie

De commissie Fondsenwerving zoekt actief naar kansen bij: particulieren, steungroepen en kerkelijke collectes, actieve sponsorreizen, kleine initiatieven (zoals embalage-acties), nalatenschappen, bedrijfssponsoring en vermogendsfondsen.

De commissie Communicatie zorgt voor promotie via de website, sociale media, nieuwsbrief en andere communicatie-uitingen. Ook de organisatie van contactmomenten, zoals het jubileum in 2021, valt onder haar taken. Op deze manier wordt invulling gegeven aan relatiebeheer en het vergroten van de zichtbaarheid van Melania.

 

Gegevens Melania

Naam: Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking
KVK nummer: 41178817
RSIN: 805061575

Postadres: Postbus 28, 2501 CA  DEN HAAG
Telefoonnummer: 06 – 18 85 15 55
E-mail: info@melania.nl
IBAN-nummer: NL28 TRIO 0379 6201 89

Statuten

De statuten van de stichting zijn hier in te zien.

Jaarverslag 2022

Het financieel jaarverslag over 2022 is opgesteld door de accountant waarbij een samenstellingsverklaring is afgegeven. Het financieel jaarverslag is gepubliceerd in het (algemeen) jaarverslag. De lijst met uitgevoerde projecten is opgenomen in de bijlage van het jaarverslag.

Resultaten van projecten worden tussentijds gepubliceerd op de resultatenpagina, te vinden onder het submenu van projecten.

Archief:

Beleidsplan 2021 – 2025

Het beleidsplan van Melania bevat de missie, visie en doelstellingen voor de periode 2021-2025.