Feiten en Cijfers

ANBI_FC_schaduwMelania is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Melania zich onder andere voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang en geen winstoogmerk heeft. Omdat Melania aan deze voorwaarden voldoet, heeft de stichting bepaalde belastingvoordelen. Zo hoeft Melania bijvoorbeeld geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen en donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

In verband met deze ANBI status is Melania verplicht onderstaande informatie te publiceren.

Organisatiegegevens

Naam: Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking
KVK nummer: 41178817
RSIN: 805061575

Postadres: Postbus 28, 2501 CA  DEN HAAG
Telefoonnummer: 06 – 18 85 15 55
E-mail: [email protected]
IBAN-nummer: NL28 TRIO 0379 6201 89

Huidige bestuurssamenstelling

Marleen CremersWaarnemend voorzitter
Caroline van DijkPenningmeester & waarnemend secretaris
Ceciel Bruin-MoschCoördinator projectcommissies
VacatureAlgemeen bestuurslid (Communicatie)

Jaarrekening 2018

Download hier onze jaarrekening. 

Jaarverslag 2018

Lees ons  jaarverslag van 2018

Archief:

Bekijk hier het jaarverslag 2017
Bekijk hier het jaarverslag van 2016.
Bekijk hier het jaarverslag 2015

Beleidsplan 2017-2019

Lees hier ons beleidsplan, met de missie, visie en doelstellingen voor de periode 2017-2019.