Feiten en Cijfers

ANBI_FC_schaduwMelania is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Melania zich onder andere voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang en geen winstoogmerk heeft. Omdat Melania aan deze voorwaarden voldoet, heeft de stichting bepaalde belastingvoordelen. Zo hoeft Melania bijvoorbeeld geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen en donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

In verband met deze ANBI status is Melania verplicht onderstaande informatie te publiceren. Overigens, informatie die we graag met u delen!

Organisatiegegevens

Naam: Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking
KVK nummer: 41178817
RSIN: 805061575

Postadres: Postbus 28, 2501 CA  DEN HAAG
Telefoonnummer: 06 – 18 85 15 55
E-mail: [email protected]
IBAN-nummer: NL28 TRIO 0379 6201 89

Jaarverslag 2019

Méér resultaat van ons werk! Forse groei van het aantal Melania ondernemers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

In 2019 konden we 50% meer vrouwelijke ondernemers steunen. We hadden inkomsten uit nalatenschappen en mochten nieuwe sponsors verwelkomen.
En door meer flexibel en virtueel te gaan werken bespaarden we op organisatiekosten.

Lees de positieve verhalen, cijfers en feiten in ons jaarverslag 2019.

Archief:

Bekijk hier het jaarverslag van 2018
Bekijk hier het jaarverslag 2017
Bekijk hier het jaarverslag van 2016

Beleidsplan 2017-2019

Lees hier ons beleidsplan, met de missie, visie en doelstellingen voor de periode 2017-2019.