Feiten en Cijfers

ANBI_FC_schaduwMelania is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Melania zich onder andere voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang en geen winstoogmerk heeft. Omdat Melania aan deze voorwaarden voldoet, heeft de stichting bepaalde belastingvoordelen. Zo hoeft Melania bijvoorbeeld geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen en donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

In verband met deze ANBI status is Melania verplicht onderstaande informatie te publiceren.

Organisatiegegevens

Naam: Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking
KVK nummer: 41178817
RSIN: 805061575

Postadres: Postbus 28, 2501 CA  DEN HAAG
Telefoonnummer: 06 -18 85 15 55
E-mail: [email protected]
IBAN-nummer: NL94 INGB 0000 0865 01

Huidige bestuurssamenstelling

Erica van EngelVoorzitter
Marleen Cremers – (aspirant) Secretaris
Caroline van DijkPenningmeester
Ceciel Bruin-Mosch – (aprirant) Coördinator projectcommissies
VacatureAlgemeen bestuurslid (HR/Vrijwilligerszaken)

Jaarrekening 2017

Download hier onze jaarrekening. 

 

 

Jaarverslag 2017

Lees ons Jaarverslag van 2017

Archief:
Bekijk hier het jaarverslag van 2016.
Bekijk hier het jaarverslag 2015

Beleidsplan 2017-2019

Lees hier ons beleidsplan, met de missie, visie en doelstellingen voor de periode 2017-2019.