Historie

De naam ‘Melania’ is ontleend aan de Heilige Melania de Jongere. Melania de Jongere was een Christelijke, Romeinse vrouw die leefde in de vierde eeuw na Christus. Ze besteedde al haar geld aan het oprichten van kloosters, scholen en ziekenhuizen en ze schonk haar slaven de vrijheid.

melania-collectebusZe gaf zelfs een startkapitaaltje mee, waarmee ze een eigen bestaan op konden bouwen. De heilige Melania inspireert tot economische zelfstandigheid!

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking is opgericht in 1921 en bestond 85 jaar in 2006 en dit hebben we groots gevierd, waarbij we uit elk continent een afgevaardigde hebben uitgenodigd op onze kosten. In 2011 vieren wij ons 90-jarig bestaan! De stichting heeft haar wortels in het katholieke missiewerk in voormalig Nederlands Indië.

Intussen is er veel veranderd, we hebben gezamenlijk met de vrouwen in het Zuiden de volgende stappen gezet:

  • van liefdadigheid naar empowerment: het initiatief komt nu van de vrouwen zelf
  • vrouwen in Nederland ondersteunen nu gerichte ontwikkeling van de vrouwen d.m.v. trainingen en inkomensgenererende activiteiten, beiden activiteiten die vrouwen in staat stellen een sterkere positie in hun samenleving te verwerven i.p.v. liefdadigheid door geld en goederen te sturen.
  • rechtstreeks contact tussen donateurs en vrouwen in de projecten

Melania heeft door haar lange geschiedenis een redelijk grote naamsbekendheid opgebouwd in de landen waar zij actief is. Dit leidt ertoe dat veel vrouwen de weg naar Melania weten te vinden.

Belangrijk in deze benadering is dat de vrouwen in ontwikkelingslanden nu zelf de eerste stap zetten. Dat betekent dat ze zelf de opzet van het project bepalen.

Share This