Organisatie

Wij zijn professionele vrijwilligers

Melania draait volledig op vrijwilligers. Van de PR tot het beoordelen van de projectaanvragen, al het werk wordt gedaan door professionals op vrijwillige basis. Melania fungeert als schakel tussen de projectgroepen in het Zuiden en donateurs en Melaniagroepen in Nederland. Melania heeft door haar lange geschiedenis een redelijk grote naamsbekendheid in de landen waar ze actief is. Hierdoor weten veel vrouwen de weg naar Melania te vinden. Melania beoordeelt de aanvragen en selecteert de projecten die aan de criteria voldoen. Donateurs en Melaniagroepen adopteren de projecten. Melania begeleidt dit met voorlichting, advies en praktische hulp.

Organisatiestructuur

Alle activiteiten worden aangestuurd door het Bestuur en worden gecoördineerd en uitgevoerd door drie Projectencommissies en een Werkgroep Communicatie.

Een klein secretariaat zorgt voor ondersteuning en de administratie.

Het bestuur stippelt het beleid uit, zorgt voor voldoende mensen en middelen om de doelstellingen te bereiken. Het bestuur houdt zich bezig met werven van Melaniagroepen, donateurs en vrijwilligers.

organogram melania dec 2015

Projectencommissies

Melania ondersteunt projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Elk continent heeft een eigen projectencommissie in Nederland.
Die beoordeelt of een projectaanvraag aan de volgende criteria voldoet:

 • Het project is gericht op verbetering van de levensstandaard of de positie van (kans)arme vrouwen
 • Het project is lokaal geïnitieerd door de vrouwen zelf
 • De lokale vrouwen zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het project
 • Het project kan zich na een beginperiode van 1 tot 3 jaar zelfstandig verder ontwikkelen.
 • Er is communicatie tussen de projectgroep en de donateurs of Melaniagroep mogelijk.

 

Lid van een projectencommissie

Elk lid van een projectencommissie heeft bijzondere expertise over het land of deel van het continent waar zij verantwoordelijk voor is. Ze heeft er bijvoorbeeld gewoond of een studie over gedaan.

Het is de taak van een commissielid alle donateurs en Melaniagroepen die een project in ‘haar’ landen geadopteerd hebben, te begeleiden. Gedurende de hele looptijd van het project houdt ze ook contact met het Zuiden om een goede samenwerking zeker te stellen, voortgang te bewaken en eventuele calamiteiten die ontstaan te helpen oplossen.

 

Werkgroep Communicatie

Betrokkenheid van vrouwen in Nederland met vrouwen in het Zuiden heeft Melania hoog in het vaandel staan.

Goede interne communicatie en gerichte externe voorlichting moeten helpen de informatiestromen naar onze vaste, maar ook naar nieuwe donateurs en Melaniagroepen soepel te laten verlopen.

 • Interne communicatieVia website, digitale nieuwsbrief en website alle vrouwen die betrokken zijn bij Melania op de hoogte houden van activiteiten, vergaderingen en andere bijeenkomsten die voor vrijwilligsters en donateursgroepen van belang zijn.
 • Externe communicatie
  Meer bekendheid geven aan Melania vooral via website en digitale nieuwsbrieven, maar ook andere media kunnen worden ingezet.
  Verder bekijkt de werkgroep de mogelijkheden die we hebben bv. het geven van presentaties of meedoen aan bijeenkomsten als Margriet Winter Fair en WomenInc.
Share This