Organisatie

Melania draait volledig op vrijwilligers. Alle activiteiten worden gecoördineerd door het bestuur en uitgevoerd door drie projectcommissies en een commissie Fondsenwerving & Communicatie. 

Bestuur en administratie

Het bestuur stippelt het beleid uit, coördineert de activiteiten en zorgt voor voldoende mensen en middelen om de doelstellingen te bereiken.

Bestuurssamenstelling:

  • Marleen Cremers – voorzitter
  • Caroline van Dijk – penningmeester
  • Ceciel Bruin-Mosch – coördinator projectcommissies
  • Tanja Beekman – communicatie en marketing
  • Eliane Bavinck – bestuurslid

Een financieel-administratief medewerker ondersteunt het bestuur met de boekhouding.

Projectcommissies

Melania ondersteunt projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Voor elk continent is er een projectcommissie die beoordeelt of projectaanvragen aan de gestelde criteria voldoen. Elk lid van een projectencommissie heeft bijzondere expertise over het land of deel van het continent waar zij verantwoordelijk voor is. Ze heeft er bijvoorbeeld gewoond, gewerkt of een studie over gedaan.

Gedurende de hele looptijd van het project houden de commissieleden contact met de aanvragers om de voortgang te bewaken. Daarnaast wordt er contact onderhouden met specifieke donateurs van de gefinancierde projecten.

Commissies Fondsenwerving & Communicatie

Melania werft financiële middelen via verschillende bronnen:

  • (groepen) particulieren
  • nalatenschappen
  • bedrijven
  • vermogensfondsen
  • loterijen

De commissie Fondsenwerving zoekt actief naar kansen, bedenkt fondsenwervende activiteiten en voert deze uit. Ook ondersteunt zij derden bij hun acties.

De commissie Communicatie zorgt voor promotie via de website, sociale media, nieuwsbrief en andere communicatie-uitingen. Ook de organisatie van contactmoment zoals de jaarlijkse Melania Meeting, valt onder haar taken. Op deze manier wordt invulling gegeven aan relatiebeheer en vergroten van de zichtbaarheid van Melania.