Organisatie

Melania draait volledig op vrijwilligers. Alle activiteiten worden gecoördineerd door het bestuur en uitgevoerd door drie projectcommissies en een commissie Fondsenwerving & Communicatie. 

Bestuur en administratie

Het bestuur stippelt het beleid uit, coördineert de activiteiten en zorgt voor voldoende mensen en middelen om de doelstellingen te bereiken. Het bestuur bestaat:

 • Marleen Cremers – voorzitter
 • Caroline van Dijk –penningmeester & waarnemend secretaris
 • Ceciel Bruin-Mosch – coördinator projectcommissies
 • Irene Unamunzaga – bestuurslid
 • Eliane Bavinck – bestuurslid
 • Willemijn Gerritsen – bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door een financieel-administratief medewerkster die de boekhouding op orde houdt.

Projectcommissies

Melania ondersteunt projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Voor elk continent is er een projectcommissie die beoordeelt of projectaanvragen aan de gestelde criteria voldoen. Elk lid van een projectencommissie heeft bijzondere expertise over het land of deel van het continent waar zij verantwoordelijk voor is. Ze heeft er bijvoorbeeld gewoond, gewerkt of een studie over gedaan.

Gedurende de hele looptijd van het project houden de commissieleden contact met de aanvragers om de voortgang te bewaken. Daarnaast wordt er contact onderhouden met specifieke donateurs van de gefinancierde projecten.

Commissies Fondsenwerving & Communicatie

Melania werft financiële middelen via verschillende bronnen:

 • (groepen) particulieren
 • nalatenschappen
 • bedrijven
 • vermogensfondsen
 • loterijen

De Commissie Fondsenwerving & Communicatie zoekt actief naar kansen, bedenkt fondsenwervende activiteiten en voert deze uit. Ook ondersteunt zij derden bij hun acties.

Naast de fondsenwerving verzorgt de commissie de externe communicatie zoals de website, social media, nieuwsbrief en andere communicatie-uitingen. Ook de organisatie van de jaarlijkse relatiedag, de Melania Meeting, valt onder de commissie Fondsenwerving & Communicatie. Op deze manier wordt invulling gegeven aan relatiebeheer en vergroten van de zichtbaarheid van Melania.