Partners in Nederland

Stichting Melania werkt samen met onderstaande partners en netwerken:

Vrouwen van Nu versterkt de leefomgeving met de (lokale) kracht van vrouwen. Als grootste vrouwenvereniging van Nederland bouwt zij mee aan een wereld waarin diversiteit als een meerwaarde wordt gezien en daarnaar wordt gehandeld. Vrouwen van Nu zijn praktisch en effectief in hun aanpak. Het is het vrouw zijn en de daadkracht die hen binden en hun bereidheid te onderzoeken en te leren.

One World is de grootste Nederlandse journalistieke website over de wereld en jou. OneWorld.nl is onderdeel van het internationale OneWorld-netwerk. Doel van het netwerk is om te informeren over internationale samenwerking en duurzaamheidsvraagstukken, om handvatten en inspiratie te bieden aan geïnteresseerden die de wereld rechtvaardiger en schoner willen maken, en om de discussie over deze thema’s te stimuleren.

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Wij stimuleren projecten die opgezet zijn door mensen in ontwikkelingslanden, in samenwerking met ondernemende Nederlanders. Deze kleinschalige projecten steunen wij met geld, advies, expertise en netwerk. Ook versterken we de zelfredzaamheid van deze mensen en hun organisaties, met name in het werven van fondsen in eigen land. Voor een structurele verbetering van hun situatie en toekomst.

Partin geeft het particuliere initiatief een stem bij discussies over internationale samenwerking en behartigt daarbij de belangen voor de achterban: ook de stem van de kleine organisaties moet meewegen bij besluitvorming over ontwikkelingssamenwerking. Andere belangrijke doelen van Partin zijn het delen van kennis en het bevorderen van duurzaamheid. Dit kan o.a. door van elkaars ervaringen te leren.

Kleine Goede Doelen bestaat uit mooie, bijzondere en ontroerende verhalen van kleine goede doelen over hun projecten in alle windstreken. Verhalen over belevenissen, hartverwarmende ontmoetingen, tegenslagen en successen.
KleineGoedeDoelen.nl is een pagina voor mensen die meer willen weten over particuliere initiatieven die zich inzetten binnen de Ontwikkelingssamenwerking. Je leest er mooie en informatieve verhalen over de projecten en de impact die deze maken op mensenlevens elders in de wereld.

Cordaid helpt, juist in de moeilijkste gebieden. Cordaid gelooft in een wereld waarin mensen de kans krijgen om zich uit armoede te ontworstelen en tegenslagen het hoofd kunnen bieden. Door te werken aan goed onderwijs, betere gezondheidszorg, meer werkgelegenheid en noodhulp tijdens de grootste rampen, krijgen mensen een eerlijke kans. Zo kunnen zij uiteindelijk niet alleen zichzelf, maar ook hun gemeenschap vooruithelpen.

Het Netwerk Katholieke Vrouwen is een open netwerk van en voor vrouwen die, vanuit haar katholieke levenshouding, de volgende zaken van belang vinden:

  • Ontmoeting en verdieping rondom levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema’s
  • Opkomen voor de positie en belangen van vrouwen in kerk en maatschappij
  • Samenwerken en krachten bundelen met zusterorganisaties in Nederland, Europa en elders in de wereld