Periodieke gift

Een periodieke gift is een mooie manier om het werk van Melania financieel te steunen. Een periodieke gift is namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. Er geldt dan wel een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van je verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt je van de belastingdienst meer geld terug. Als je dit fiscale voordeel ten goede laat komen aan Melania, dan geef je meer zonder dat je het meer kost.

Jouw gift is een periodieke gift als:

  • Je gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
  • je conform deze overeenkomst regelmatig (minstens één keer per jaar) de toegezegde bedragen overmaakt;
  • deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • je deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
  • Melania geen tegenprestatie levert voor jouw gift.

Hoe werkt het?

  • Download de overeenkomst voor een periodieke gift en vul deze in.
  • Stuur het ondertekende formulier naar: Stichting Melania, Postbus 28 2501 CA DEN HAAG of
    onderteken het formulier, scan het en verzend het als bijlage bij de mail aan: info@melania.nl
  • Wij nemen contact met je op om eventuele vragen te beantwoorden.

ANBI

Elke gift is welkom, groot of klein, eenmalig of structureel, voor een specifiek project in het Zuiden of voor de organisatie als geheel. Je kunt jouw gift aan Melania overmaken op rekening NL28 TRIO 0379 6201 89 t.n.v. Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking, Den Haag. Je kunt ook online doneren.

Melania is een goede doelenorganisatie en valt onder de zogenaamde ANBI-regeling. Jij als gever én Melania als ontvanger hoeft daarom geen belasting te betalen over gelden die via schenkingen ontvangen worden.  Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst.