Beschrijving

Veehouderijproject en verkoop van voedselproducten

Voor de Associatie Twisungane, wordt door SEVOTA een kleinschalig veehouderijproject begeleid.

De associatie heeft verschillende leden. Een twintigtal doet mee aan het veehouderijproject dat over drie jaar moet uitmonden in een complete boerderij. 

Geld nodig voor:

Aanschaf vee, bouw van stallen, kosten veearts
Levensmiddelen voor verkoop
Scholing

Waar: Macuba, Nyamasheke, Rwanda
Gevraagd bedrag: 2530 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: Af-Rw-3

Nyamasheke, Rwanda

Activiteiten

Tien vrouwen krijgen elk twee biggen en zullen volgend jaar op hun beurt biggen geven aan andere vrouwen. Vijf vrouwen krijgen een koe en vijf vrouwen krijgen levensproducten voor de verkoop. De vrouwen worden begeleid door SEVOTA, krijgen training en scholing, ook op het gebied van financiën en gezondheid.

Achtergrond

Macuba maakt sinds 2000 onderdeel uit van de Bunyamanza gemeenschap in het district Nyamasheke in het zuidwesten van Rwanda. De regio is niet erg vruchtbaar, mensen zijn arm en vrouwen hebben te kampen met een moeizame positie in de samenleving. Na de oorlog en de genocide zijn de overlevenden gehuisvest in woningen in agglomeraties genaamd Umudugudu. Vrouwen, verenigd in Associatie Twisungana, doen kleinschalig zaken zoals het kopen en verkopen van levensmiddelen. Met de (bescheiden) winst  proberen ze te sparen en elkaar om de beurt een lening te geven. Met regelmatige bijeenkomsten wordt wederzijdse solidariteit gecreëerd.

Aanvrager

SEVOTA tbv Associatie Twisungane

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:

2500 – voor de koop van 20 biggen en 5 koeien, bouwmateriaal en arbeidskosten stallen en veterinaire zaken

280 – levensmiddelen voor de verkoop

250 – scholing en projectkosten

Communicatie en overige kosten

De Associatie Twisungane brengt zelf 1000 euro in.

Gevraagd bedrag: 2530 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

Sponsorfietsreis Rwanda