Beschrijving

Mabinju ligt in het westen van Kenia. Het kent twee regenseizoenen. In het dorp is geen betrouwbare aanvoer van water voor huishoudelijk gebruik. De landbouw is van regen afhankelijk. Met de regelmatig optredende droogte is landbouw een riskante onderneming en daardoor is er ook voedselgebrek. Dat is de reden dat Kar Geno een irrigatiesysteem (drip-irrigation) met vrouwen wil aanleggen dat op zonne-energie werkt. Op deze manier kan er zonder waterproblemen voedsel verbouwd worden voor het gezin. Het overschot wordt verkocht op de markt. Hierdoor neemt ook het gezinsinkomen toe. En er kan gespaard worden. Dat geld gaat in een onderhoud- en spaarfonds dat de coöperatie zelf beheert.  

Geld nodig voor:

Waar: Siaya County, Kenya

Gevraagd bedrag: 3.310 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-KE-24

Opbouw van de kosten:

Gevraagd bedrag: 3310 euro

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

De doelgroep is een “Communal Farm Cooperative” opgericht door Kar Geno. De coöp. heeft 60 leden, alleenstaande vrouwen (geen man of weduwe) met HIV/Aids en met weinig educatie. Deze vrouwen zijn vaak gestigmatiseerd omdat zij of hun familie HIV/Aids hebben. Voor hen is het krijgen van werk vrijwel onmogelijk. De leeftijd varieert tussen de 17 en 62 jaar. Deze leden wordt geleerd hoe geïrrigeerde landbouw te bedrijven en hoe het irrigatiesysteem te gebruiken en het dagelijkse onderhoud. Er worden 2 of 3 vrouwen in de groep opgeleid om alles te managen en te onderhouden. Ook krijgen de vrouwen training in het beheer van het fonds. Als het project goed loopt zal de coöperatie 300 tot 400 andere vrouwen en kinderen kunnen steunen. De laatste zijn vaak kinderen van vrouwen die aan IDS overleden zijn. Daarnaast is het de bedoeling om meer systemen aan te leggen. 

Dit project is een proef (pilot). Het eerste in het gebied.

Achtergrond

Het project wordt uitgevoerd onder leiding van Kar Geno, een organisatie die is opgezet om de gemeenschappen te helpen met de problemen die voortkomen uit de HIV/AIDS epidemie. Het houdt zich bezig met de vorming van vrouwen coöperaties, landbouw, en hulp aan kinderen in nood.

Aanvrager

Naam: Kar Geno

Type organisatie: CBO

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Nalatenschap mw. Terwijn