Beschrijving

  • Aankoop van twee tenten met per tent een capaciteit van 100 gebruikers en aankoop stoelen.
  • Transport en huur ruimte voor opslag van materiaal.
  • Verhuur van de tenten aan derden.
  • Betalen schoolgeld voor meisjes.
  • Een roulerend fonds voor leden van de vrouwengroep om een eigen bedrijfje te beginnen.

De stoelen worden gemarkeerd met een initiaal zodat ze herkenbaar zijn en niet makkelijk gestolen kunnen worden.

Caritas Cases zal de aanvragers, de Thuminyane Rural Women Group, begeleiden in het bijhouden van de boeken en de rekeningen. 

Geld nodig voor:

Aanschaf van twee tenten ten behoeve van de verhuur bij trouwerijen, begrafenissen, e.d. Aankoop van de bijbehorende benodigde stoelen is voor eigen rekening.

Waar: Afrika, Oeganda, Kasese District, Kyondo Sub-County, Musasa

Gevraagd bedrag: 2.245 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-77

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

In 2018 heeft de Thuminyane Rural Women Group met behulp van Melania twee tenten en stoelen gekocht om te verhuren voor grote bijeenkomsten. De verhuur van de twee tenten heeft nu al 400 Euro opgeleverd. Het inkomen van de groep is door de verhuur met 60% toegenomen. Een deel van het geld is gebruikt om meer stoelen te kopen en een deel wordt gebruikt om vrouwen via een revolving fund kleine leningen te geven om een eigen zaak te beginnen, het overige deel is voor de huishoudens zelf. De groep wil echter meer vrouwen en meisjes steunen en daarvoor zijn er twee extra tenten en 2x 100 stoelen nodig. Er is een berekening gemaakt die laat zien dat er voldoende vraag is naar tenten en stoelen en dat met vier tenten meer winst gemaakt en dus ook meer vrouwen en meisjes ondersteund kunnen worden.

Achtergrond

De Thuminayane Rural Women Group is in 2001 opgezet door 22 leden met het doel om arme plattelandsvrouwen uit de armoede te halen evenals meisjes. De Kyondo sub-county heeft erg geleden onder de burgeroorlog van 1962 tot 1982 (na onafhankelijkheid van Oeganda) met veel doden tot gevolg. Schendingen van mensenrechten en oorlogsdaden tot 2002.

Het doel van dit project is om de economische standaard van de plattelandsvrouwen te verbeteren, de families te rehabiliteren die hun dierbaren hebben verloren en ook de weeskinderen te helpen in hun dagelijkse behoeften. Dit zal vooral gericht zijn op studiebenodigdheden.

Van de huishoudens van de Thuminyane Plattelandsvrouwen Group leeft 99% onder de armoedegrens. De meerderheid van de vrouwen in de sub-county is ongeletterd. Daarnaast gaan meisjes vaak niet naar de middelbare school vanwege een gebrek aan geld om schoolmaterialen te kunnen kopen. De meeste gezinnen kunnen het schoolgeld voor hun kinderen, zowel op middelbaar als universitair niveau niet veroorloven. Veel gezinnen in Kyondo sub-county hebben nauwelijks geld voor twee maaltijden per dag. Veel mensen hebben geen opleiding en kunnen daardoor geen werk vinden.

Aanvrager

Thuminyane Rural Women Group

Type organisatie: associatie

 

Opbouw van de kosten:
  • 1680 euro – tenten
  • 1200 euro – stoelen
  • 230 euro – transport
  • intermediair

De Thuminyane Rural Women Group bekostigt de stoelen: 1200 euro

Gevraagd bedrag: 2245 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Geadopteerd door KVG Hoorn.