Beschrijving

De groep wil 22 varkens kopen (18 zeugen en 4 beren). De groep vrouwen krijgt training zodat ze leren hoe ze voor de biggen moeten zorgen en  kunnen fokken. Daarnaast worden er schaduwplekken voor de varkens gebouwd.

Doel is betere voeding voor de leden van de groep en het betalen van schoolgeld voor hun kinderen door de verkoop van biggen.

De groep zal gemonitord worden door de Women’s Desk van Caritas Kasese.

Geld nodig voor:

Aanschaf varkens, bouw onderkomens, veearts en training.

Waar: Oeganda, Kasese, Muhango
Gevraagd bedrag: 2.285 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-76

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

De economische situatie in Kasese is slechter dan in de rest van het land doordat het gebied hevig is getroffen door oorlog in het verleden. 90% van de leden die lid zijn van de vrouwengroep  zijn werkzaam op de koffieplantages. 

Aanvrager

Kyamuduma II coffee farmers women’s group

Type organisatie: associatie

Opbouw van de kosten:
  • 1880 euro – varkens
  • 60 euro – dierenarts
  • 240 euro – onderkomens
  • 95 euro – transport
  • 25 euro – training

De groep bouwt zelf voor 240 euro de onderkomens voor de varkens.

Gevraagd bedrag: 2.285

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Geadopteerd door Jan de Bruin.