Beschrijving

Honing en bijenwas voor de verkoop om een groep plattelandsvrouwen van inkomsten te voorzien en economisch op weg te helpen. Ongeveer de helft van de inkomsten wordt geherinvesteerd om de bijenhouderij in het tweede jaar uit te breiden naar meer dan 75 kasten. De vrouwen krijgen een training als imker en worden ook geschoold in boekhouding en bedrijfsadministratie.

Geld nodig voor:

Aanschaf van 45 bijenkasten voor het produceren van 45x 30 kg honing voor de verkoop.

Waar: Kenia, Machakos county
Gevraagd bedrag: 3.372 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-KE-23

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

Het project start (maand 1) met training in samenwerking met County government extension
officers. Zij geven training en technische ondersteuning. De training is voor alle deelnemende
vrouwen van de JWG. Onderwerpen zijn: bee-management, waarde toevoeging, boekhouden
en marketing.
In maand 2 volgt de aanschaf en verdeling van de bijenkorven. De leden worden in 4 groepen van 5 verdeeld. Iedere groep zal samen de instrumenten delen om de honing te oogsten en te
verwerken.
Oogsten in maand 6, 10 en 14.
Voortdurend wordt het project gemonitord en bijgesteld van de activiteiten.
Na 14 maanden volgt de eindrapportage.

Achtergrond

Het gebied is in een van de half droge gebieden van Kenia. Door klimaatverandering is er toenemend last van droogte waardoor land bebouwen steeds moeizamer wordt en mensen hun toevlucht nemen tot andere bronnen van inkomsten zoals kappen van bomen en houtskoolproductie, waardoor het land nog verder wordt uitgeput en erosie toeneemt. Armoede neemt toe en vrouwen kunnen hun gezinnen moeilijk voorzien van voedsel, terwijl de mannen het bezit hebben en weigeren bij te dragen aan de financiën voor het huishouden.
De vrouwen zijn slecht opgeleid, hebben vaak geen school afgemaakt en daardoor hebben ze weinig andere mogelijkheden om een inkomen te genereren. Er zijn talloze voorbeelden van vrouwen die zijn verjaagd van hun huis door familieleden op het moment dat hun echtgenoot is vertrokken of overleden.
Sinds de oprichting van JWG heeft de groep gefunctioneerd als merry-go-round, maar dit levert slechts minimaal inkomsten op. Met de inkomsten uit dit project wil de groep een grote stap vooruit zetten, inkomsten voor het gezin genereren en tegelijkertijd de vrouwen economisch empoweren.

Aanvrager

Jitolee Women Group (JWG)

Type organisatie: CBO

Opbouw van de kosten:
  • 2200 euro – 45 bijenkasten
  • 660 euro – imker gereedschap
  • 110 euro – transport
  • 190 euro – opbouw/constructie
  • 290 euro – training/scholing

De groep zorgt zelf voor alle transport.

Gevraagd bedrag: 3.372 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

Jan de Bruin