Beschrijving

Verhoogd inkomen van kansarme vrouwen van de St. Andrew Women’s Group “Kidodo” zodat ze in staat zijn om te zorgen voor hun gezinnen en daardoor een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in Kasese regio.

Geld nodig voor:

Faciliteren eendenfokkerij en training.

Waar: Kidodo, Kasese, Oeganda
Gevraagd bedrag: 2.365 euro
Looptijd: 1. jaar
Projectnummer: AF-UG-71

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

 • Aanschaffen van materialen voor training
 • Training in eenden houden organiseren voor 60 vrouwen
 • Aanschaffen van 300 eenden
 • Het verdelen van eenden aan 20 van de getrainde 60 vrouwen
 • Monitor en ondersteuning bezoeken doen aan de projectbegunstigden
 • Eenden van de oorspronkelijke ontvangers verzamelen voor de begunstigden van de tweede ronde
 • Organiseren van een opfriscursus voor de volgende 40 begunstigden
 • Levering van eenden aan 40 vrouwen organiseren
 • Voortgang van het project volgen
 • Projectevaluatie uitvoeren
 • Eindrapport van het project formuleren

Achtergrond

St Andrews is een van de vrouwengroepen in de wijk Kasese met een aantal vrouwen zonder specifieke vaardigheden. De meeste van deze vrouwen hebben geen formeel onderwijs gevolgd om hen toegang te geven tot formele banen. Sommigen van hen houden zich bezig met inkomensgenererende initiatieven waarbij ze niet genoeg verdienen om aan hun basisbehoeften te voldoen, terwijl hun families op steun rekenen.

Volgens de evaluatie van de behoeften uitgevoerd in maart, zijn de vrouwen in deze gemeenschappen ondanks hun inspanningen om te overleven, geconfronteerd met schrijnende armoede. Deze gaat vaak gepaard met diefstal, kind huwelijk, commerciële seks en huiselijk geweld. Dit heeft negatieve gevolgen op de hele economische ontwikkeling en verklaart het hoge percentage HIV/aids-infecties.

Tijdens de beoordeling van de behoeften van de gemeenschap, concludeerden de belanghebbenden dat het houden van eenden een kansrijk project is en deze vrouwen kan helpen om uit deze ongewenste situatie te geraken.

Aanvrager

St. Andrew Women’s Group Kidodo

Type organisatie: Associatie

Opbouw van de kosten:
 • 1.740 euro – eenden
 • 140 euro – veearts
 • 370 euro – bouw hokken
 • 200 euro – training

Eigen bijdrage: 235 euro

Gevraagd bedrag: 2.365 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

We zoeken nog sponsoren.