Beschrijving

Een groep van 40 weduwen/oorlogsslachtoffers gaan bakstenen maken en verkopen om zich een inkomen te verschaffen, zodat ze hun kinderen kunnen voeden en naar school kunnen laten gaan.

Het feit dat vrouwen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien draagt bij aan het verkrijgen van hoop, zelfwaardering en de verbetering van het psychologische gevoel dat je er mag zijn. Dit alles verhoogt de harmonie en vrede in de gemeenschap.

Een nevendoel is dat de vrouwen zich bewust worden van de natuurlijke rijkdommen van land en water en de kansen die dat biedt voor de verbetering van hun sociaal economische positie. Door hun veranderde houding zijn de vrouwen weer een voorbeeld voor andere vrouwen in de gemeenschap om hun inkomen en hun gedrag te verbeteren.

Geld nodig voor:

Coaching en training en de aanschaf van gereedschap.

Waar: Kanyangeya Village, Kasese, Uganda
Gevraagd bedrag: 2.993 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-UG-86

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Tijdens de burgeroorlog is in de streek rond Hima in West Uganda een groot vluchtelingenkamp ontstaan. Veel vrouwen hebben hun man in de oorlog verloren of zijn alleen achtergelaten met hun hun kinderen, zonder inkomen en zonder bescherming. Na de oorlog zijn ze noodgedwongen in het kamp blijven wonen: getraumatiseerd door oorlogsgeweld, seksueel misbruikt, sociaal niet geaccepteerd en zonder (eigen) inkomen. Veel vrouwen zijn aan de drank geraakt of vanwege hun uitzichtloze economische situatie in de prostitutie gegaan om zo in hun basis levensbehoeften (eten, school, medische zorg) te kunnen voorzien.

In 2015 is een groepje van 8 vrouwen begonnen met het maken en verkopen van bakstenen. Dat was de start van de Kanyangeya War Widows Village Group, een lokale steungroep voor de meest kwetsbare vrouwen en meisjes. Aan dit project nemen 40 vrouwen deel. Doel van de activiteit is tweeledig: zowel het verhogen van het inkomen door het produceren en verkopen van bakstenen als het verhogen van het (zelf)respect van de vrouwen door psychosociale coaching. Op deze manier hoopt de KWW groep dat de vrouwen meer respect en aansluiting krijgen in de gemeenschappen waar ze wonen, waardoor ook hun kinderen meer kansen krijgen.

Er zijn goede verwachtingen om dit project te laten slagen. Er is een grote cement fabriek in Hima. De groep wordt in contact gebracht met grotere bouwondernemers aan wie ze hun bakstenen verkopen. Ervaren business mensen zullen de vrouwen adviseren hoe ze hun productie en verkoop kunnen optimaliseren. Daarnaast wordt er een spaar systeem opgezet in de vorm van een micro-financieringsfonds, speciaal voor deze groep. 10% van de inkomsten uit de verkoop wordt in dit fonds gestort om weer nieuwe vrouwen aan te trekken. De groepsleden krijgen counseling om hen sterker en onafhankelijker te maken en om hun sociale leven weer op de rails te krijgen.

Aanvrager

Kanyangeya War Widows Group (KWWG)

Type organisatie: Community Based Organization (CBO)

Opbouw van de kosten:
  • 120 euro – psychosociale hulp
  • 150 euro – bussiness coaching
  • 700 euro – baksteenmallen
  • 1.240 euro – gereedschap
  • 420 euro – kruiwagens
  • 930 euro – landhuur

Eigen bijdrage: 930 euro

Gevraagd bedrag: 2.993 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door:

KVG Bennekom en KVG Wageningen