Beschrijving

Vrouwen verkrijgen een stabiel inkomen door vis overschot te verwerken in andere producten welke het gehele jaar door verkocht kunnen worden. Zo wordt vis niet onnodig weggegooid en dit helpt vrouwen in de maanden dat er een visverbod is in de regio om een stabiel inkomen te behouden.
Vrouwen krijgen hulp bij het aanleren hoe zij de vis tot producten kunnen verwerken. Dit kost hen per dag 1 tot 2 uur extra werk.
De vis wordt verkocht op de markt, van deur tot deur en via Self Help Groups van de vrouwen.

Geld nodig voor:

Training in visverwerking, gereedschap en materiaal om houdbare visproducten te fabriceren.

Waar: Kurumpanai, Tamil Nadu, India
Gevraagd bedrag: 3.360 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-49

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Doel is het bereiken van een sociaal-economische omgeving waarin vrouwen en meisjes van de inheemse vissersgemeenschap ‘Mukkuvar’ beschikken over sociale, gendergerelateerde, economische beroepsperspectieven en politieke rechten. Opdat zij hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen en een productief en vervuld leven kunnen leiden. De focus ligt op vrouwen die zich bezighouden met verkoop van vis met hoofdbelasting, hun (meisjes)kinderen en hun afhankelijkheid van andere personen.

Aanvrager

Kurumpanai Community Development

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:
  • 1.550 euro – materiaal en gereedschap
  • 200 euro – logistieke kosten (transport)
  • 1.360 euro – trainingskosten
  • 610 euro – monitoring en rapportage
  • overige

Eigen bedrage: n.v.t.

Gevraagd bedrag: 3.360 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is gefinancierd uit de reserves