Beschrijving

Fundacion Levantate Mujeres is een NGO die gevestigd is in de stad Oruro in het hoogland van Bolivia. De organisatie komt op voor de rechten van vrouwen. Met het project wil de NGO twee keer 15 vrouwen opleiden tot elektricien. De organisatie vraagt hiervoor aan Melania geld voor de aankoop van gereedschap en de kosten van de trainer. Het gereedschap kan later weer ingezet worden voor het opleiden van meer vrouwen.

De directe doelgroep is 30 vrouwen en de indirecte doelgroep zijn de gezinnen van deze vrouwen (in totaal 150 personen).

 

Geld nodig voor:

Materiaal en gereedschap dat electriciens gebruiken en het volgen van een training.

Waar: Oruro, Bolivia
Gevraagd bedrag:
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: LA-BO-07

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Oruro is een arme regio in Bolivia met een hoge werkeloosheid. De mogelijkheden voor landbouw in het hoogland is beperkt tot extensieve veehouderij en de teelt van typische hooglandgewassen als bijvoorbeeld quinoa. Om deze reden trekt de bevolking naar de steden.

De vrouwen hebben een lage opleiding, zijn vaak alleenstaand en hebben te maken met huiselijk geweld. In de steden, waaronder Oruro, is een hoge werkeloosheid. Wel is er veel behoefte aan vaklieden waaronder elektriciens. Het beroep van elektricien is een typische mannenberoep. Machismo in Bolivia is groot. Daarom is het leuk dat er specifiek vrouwen worden opgeleid tot elektricien. Met deze opleiding kunnen vrouwen inkomsten genereren voor hun families. Het project “cortando los cables” past binnen de criteria van Melania.

Aanvrager

Fundacion Levantate Mujeres

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:
  • 1145 euro – materiaal (verlichting, bedrading, schakelaars)
  • 955 euro – gereedschap
  • 90 euro – veiligheidsbrillen en handschoenen
  • 810 euro – training

Eigen bedrage: n.v.t.

Gevraagd bedrag: 3.000

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door: medewerkers gemeente Hellevoetsluis, bij afscheid B.Bruinsma en P. Uilenberg