Beschrijving

De Ka-Atieno groep werkt sinds 2004 met 60 vrouwen (15 tot 40 jaar), allemaal HIV geïnfecteerd, om hun sociaaleconomische situatie te verbeteren. Het aantal HIV geïnfecteerde mensen is in het gebied heel hoog. Vrouwen en zeker die vrouwen die HIV /Aids hebben, hebben een lage status in het dorp, en daardoor ook weinig mogelijkheden werk te vinden. Ze hebben te weinig inkomen om hun gezin te onderhouden, terwijl juist de vrouwen de zorg voor de kinderen hebben. Daarom initieert de Ke-Atieno Youth Organisation diverse landbouwactiviteiten voor hen. In dit geval gaat het om het houden van leghennen (128) voor verkoop eieren en het uitbroeden van eieren voor de verkoop van kuikens. De vrouwen krijgen een technische training en daarnaast een veilige werkplek. Het project is er op gericht om deze vrouwen zelfvertrouwen geven zodat ze beter voor hun rechten kunnen opkomen. De verwachting is dat uiteindelijk 180 vrouwen van het project zullen profiteren.

Geld nodig voor:

Een broedmachine met capaciteit voor 300 kuikens, leghennen, voer en medicatie.

Waar: Memba, Asembo, West Kenia
Gevraagd bedrag: 2.240 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-KE-28

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

Er wordt en serie workshops gehouden voor 20-30 vrouwen waarin aandacht wordt gegeven aan:

 • Management, onderhoud van de incubators en de hokken met verwarming op batterijen
 • Juist gebruik van de apparatuur
 • Identificatie van ziekte onder kippen, voorkoming ziekten en de behandeling van ziekten
 • Boekhouden, hoe zaken goed te managen, principes van sparen en herinvesteren zodat de activiteiten winst zullen opleveren en duurzaam zijn

Achtergrond

In de streek is veel vraag naar eieren en kuikens. Door de traditionele manier van kippen houden is er onvoldoende productie om aan de vraag te voldoen. Er wordt nu veel uit Oeganda geïmporteerd. De vrouwengroep speelt in op deze situatie door de productie te verbeteren en te verhogen. Door zelf de verkoop sluiten ze de tussenpersonen uit waardoor alle inkomsten bij henzelf terecht komen. Zelf financiert de groep de benodigde hokken/stallen. Melania wordt financiering gevraagd voor de aankoop van een broedmachine met capaciteit voor 300 kuikens, 128 leghennen, kippenvoer, medicijnen en kosten voor training.

Aanvrager

Ka-Atieno Youth Organization

Type organisatie: vrouwengroep

Opbouw van de kosten:
 • 975 euro – broedmachine
 • 465 euro – oplaadsysteem accu’s
 • 270 euro – leghennen
 • 570 euro – voer & medicatie
 • 90 euro – transport
 • 270 euro – trainingen
 • 220 euro – installatie & constructie
 • projectkosten

Eigen bijdrage: 885 euro bouwwerkzaamheden

Gevraagd bedrag: 2.240 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Gesponsord door stichting Pieter Bastiaan