Beschrijving

De doelgroep wordt gevormd door arme weduwen en gescheiden vrouwen. Kinderen van deze vrouwen werken omdat er geen geld is om hen naar school te sturen. Alhoewel de vrouwen inkomen hebben uit loonarbeid, is hun loon niet voldoende om hun gezin te onderhouden en het schoolgeld (inclusief materialen en uniform) te betalen.

Dit project heeft als doel om de armoede onder deze vrouwen te verminderen door te helpen met een bamboevlechterij en hen hiervoor een renteloze lening te verstrekken. Zo kunnen ze producten van bamboe voor de verkoop maken: boodschappenmanden, kamerschermen, wasmanden, e.d. Hierdoor kunnen zij hun kinderen weer naar school sturen. Het vervaardigen van de bamboe producten gebeurt door de vrouwen zelf.

Dertig vrouwen krijgen 7 dagen training in vlechttechnieken en ondernemersvaardigheden: sparen, klanttevredenheid, marketing etc.

Aan het eind betalen de vrouwen het geleende geld terug en wordt dit gebruikt om een volgende groep aan de slag te helpen. Dit maakt het project duurzaam.

Geld nodig voor:

Materiaal (bamboe), gereedschappen, trainingskosten en transport.

Waar: Vempalli (Kadapa), Andhra Pradesh, India
Gevraagd bedrag: 3.350 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-50

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

Probleem van deze vrouwen zonder partner en in deze arme streek van india is dat ze nu geen vast inkomen hebben en werken als seizoenarbeiders. Er zijn weinig andere mogelijkheden. Momenteel verdienen de vrouwen 3000 Rs. (ongeveer 36 euro) per maand. Dit is niet voldoende om in de basisbehoefte te voorzien.

Met de bamboevlechterij is het de verwachting dat de vrouwen 9200 Rs. per maand kunnen verdienen, bijvoorbeeld als zij vier kleine bamboemanden per dag maken.

Aanvrager

Chaitanya Mahila Mandali
www.cmm.org.in

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:
  • 2.690 euro – materiaal en gereedschap
  • 730 euro – project- en trainingskosten
  • 190 euro – transport

Eigen bijdrage: 710 euro

Gevraagd bedrag: 3.350 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door het Wim Tijhaar Educatiefonds