Beschrijving

Er is een bestuur van 5 vrouwen en er zijn 71 deelneemsters (18 – 60 jaar), allemaal met hiv geïnfecteerd en/of slachtoffer van huiselijk geweld. Zij leven van gemiddeld van $ 1 per dag. De vrouwen telen aardnoten en verkopen die onbewerkt. Het probleem hierbij is dat de opslag van de oogst problematisch is. Een groot deel gaat verloren door rotting en kan dus niet verkocht worden of voor een te lager prijs vanwege de mindere kwaliteit.

Het opslagprobleem willen de vrouwen oplossen door de pinda’s te verwerken tot pasta die langer houdbaar is. Om dit te kunnen doen heeft de groep productiemachines nodig om de pinda’s te pellen, te roosteren en te malen en tot pasta te verwerken. Gekozen is voor elektrische machines omdat die niet duur zijn in gebruik (in de slums wordt in Kenia vooe electriciteit een vast bedrag van € 0,80 per maand gevraagd), het werk minder zwaar is voor vrouwen en er veel meer geproduceerd kan worden. Dat betekent: meer afzet en meer inkomsten.

 

De vrouwen krijgen training in gebruik en onderhoud van de machines, in ondernemerschap, administratie en marketing. Er is begeleiding door een lokale intermediair/deskundige.  Niet coöperatieleden kunnen tegen betaling van € 0,80 twee kilo pinda’s laten malen. Op deze manier wordt de coöperatie financieel onafhankelijk en kan duurzaam werken. Er wordt een fonds opgezet waarin 5% van de opbrengsten worden ingelegd. Het fonds is bedoeld om leningen te verstrekken, ook aan niet leden, voor de opzet van kleinschalige ondernemingen. Door deze activiteiten worden vrouwen economisch onafhankelijk, ze krijgen er een hogere status in de gemeenschap door en hopelijk is er ook minder misbruik en discriminatie.

Geld nodig voor:

Electrische apparatuur voor het maken van de pasta, training in gebruik/onderhoud machines en ondernemerschap.
Zelf financieren ze de glazen potten om de pasta in te verkopen en het gebouw om de machines in op te slaan.

Waar: Kisuma, Kenia, Afrika.
Gevraagd bedrag: 3.420 euro.
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-KE-31

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

De Brightlight Love Development Group is in 2013 opgericht met als doel de levensstandaard van arme vrouwen en met name door hiv geïnfecteerde vrouwen te verbeteren via duurzame ‘self help’ initiatieven met de opzet van lokale spaarsystemen, het verstrekken van leningen en het stimuleren van kleinschalige economische activiteiten zoals in dit project de productie en verkoop van pindakaas.

Aanvrager

Brightlight Love Development Group

Type organisatie: Zelfhulpgroep

Opbouw van de kosten:
  • 2160 euro – electrische apperatuur
  • 970 euro – bouw opslagruimte
  • 320 euro – training en begeleiding
  • 160 euro – kapitaalfonds
  • Overige kosten

Eigen bijdrage: 970 euro opslagruimte en aanschaf glazen potjes

Gevraagd bedrag: 3.420 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gesponsord door Stichting de Kootje Fundatiën en stichting Pieter Bastiaan