Beschrijving

Dit project heeft tot doel het sociaal-economisch welzijn van de vrouwen, verenigd in de Abiyubaka-groep, te verbeteren. Dat gebeurt middels de introductie van een moderne fokkerij voor kleinvee. Zo kan de afhankelijkheid van een onzekere landbouwoogst worden gecompenseerd en verbetert de groep haar technische kennis en levensvaardigheden.

Gedurende twaalf maanden zijn landbouwkundige en veterinaire trainingen. Fokdieren worden aangeschaft en dierverblijven gebouwd.

Voor de dochters van de vrouwen komen er bijeenkomsten over weerbaarheid, sexuele voorlichting en maatschappelijke ontwikkeling. Ook wordt toegewerkt naar een dialoog tussen moeders en dochters over ongewenste zwangerschappen, opvoeding en maatschappelijke ontwikkeling.

Ten slotte is er aandacht voor de integratie van de positieve effecten van het project in de gemeenschap.

Geld nodig voor: bouwmateriaal en aanschaf kleinvee.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Sevota dat de landbouwkundig en veterinaire trainers levert en in de sociaal-psychologische bijstand voorziet.

Waar: Nyanza, Rwanda, Afrika
Gevraagd bedrag: 3.175 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AF-RW-8

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

De Abiyubaka-groep bestaat uit kwetsbare huishoudens met meisjes in de leeftijd van 8 tot 18 jaar in de provincie Muhanga District Zuid van Rwanda. Terwijl de moeders in armoede leven en hard werken om in de basisbehoeften van hun gezin te voorzien, hebben de meisjes te maken met gender gerelateerd geweld, dat in kwetsbare gezinnen vaak voor komt. Naast gehuwde vrouwen heeft de groep ook een groot aantal weduwen en wezen onder haar leden. Ze zijn afhankelijk van de landbouw en veeteelt voor hun dagelijkse behoeften.

De groep is in 2000 begonnen. Om hun onderlinge verbondenheid en solidariteit te versterken, komen de vrouwen regelmatig samen en hebben ze een gemeenschappelijk perceel waarop ze samen produceren.

Aanvrager

Abiyubaka Women’s Group i.s.m. Sevota

Type organisatie: NGO

Opbouw van de kosten:
  • 510 euro – traingsmateriaal en ondersteuning
  • 1850 euro – aanschaf fokdieren
  • 1180 euro – materiaal & bouw binnenverblijven
  • 190 euro – inrichting buitenverblijf
  • bijkomende kosten

Eigen bijdrage: 525 euro

Gevraagd bedrag: 3.175 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is gefinancierd door een vermogensfonds.