Beschrijving

Door matten te weven en te verhandelen, kunnen twintig Harijana families die onder de armoedegrens leven en afhankelijk zijn van seizoensarbeid op het land, voorzien in eigen middelen van bestaan. Daarmee kunnen ze ook toegang verkrijgen tot onderwijs en medische zorg. Indirect zullen alle 500 dorpsbewoners meeprofiteren van deze verbeterde economische omstandigheden.

Enkele leden bezitten wel de professionele vaardigheid van het matten weven, maar er is geen geld voor een -gemeenschappelijke- investering om deze onderneming te starten.

Geld nodig voor:

Weefgetouw, grondstoffen, gereedschap. Training.

Waar: Sarvepalli Village, Nellore District, Andra Pradesh, India
Gevraagd bedrag: 3.025 euro
Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-51

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

De vrouwen in de doelgroep zijn systematisch onderdrukt en achtergesteld en behoren tot de laagste klasse. Afhankelijk van het seizoen vinden ze tijdelijk werk in de landbouw.

  • Door eigen inkomsten te creëren verbeteren de vrouwen hun socio-economische omstandigheden.
  • Met regelmatig werk kunnen ze aan dagelijkse inkomsten komen.
  • Door hun vaardigheden te oefenen en over te dragen aan andere vrouwen, kunnen ze de weverij verder ontwikkelen.
  • Dit komt ook te goede aan hun individuele mentaliteit en zelfvertrouwen.
  • Uit de inkomsten kunnen fondsen opgezet worden om anderen op weg te helpen.

Via een online meeting is er rechtstreeks contact met de NGO die dit project in India begeleidt.

Aanvrager

Rural Women Village Development Society

Type organisatie: Registered Society

Opbouw van de kosten:
  • 1480 euro – weefgetouw
  • 940 euro – materiaal
  • 530 euro – training
  • begeleiding
  • administratie

Eigen bijdrage: 375 euro

Gevraagd bedrag: 3.025 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Adoptie

Dit project is geadopteerd door St Pierre Fourier Stichting en Conclusion