Beschrijving

Het initiatief voor dit project is genomen door een groep vrouwen van een Self Help Group. Tijdens een bijeenkomst bespraken zij het probleem van het lage inkomen dat zij hebben en de hoge werkloosheid die er heerst. Een van de vrouwen deelde haar ervaring waarbij ze had gezien dat je tassen en producten kunt maken van de vezels van bananenbladeren. Ze zijn met vijf vrouwen naar het gebied gegaan waar de vrouw dit had gezien en besloten zelf een project op te starten.

Geld nodig voor:

Een extractor voor bananenvezels en de installatie ervan, transport en trainingskosten

Waar: Cuddalore district in Tamil Nadu, India
Gevraagd bedrag: 3.900 euro

Looptijd: 1 jaar
Projectnummer: AZ-IN-52

Het doel van het project is om 20 vrouwen te trainen in het maken van producten van de vezels van bananenbladeren. De vezels zijn een afvalproduct en de vrouwen worden betaald door de eigenaren van de bananenplantages om het van het land te verwijderen na de oogst. Er kunnen diverse producten van gemaakt worden zoals handwerk, touwen, touwwerk, matten, handtassen, luxe artikelen, draden, schoenen, kopjes, lepels, borden en zelfs kleding en pulp om handgemaakt papier te produceren. Er wordt een machine aangeschaft die ze nodig hebben het materiaal te verwerken omdat dit niet met de hand kan. Door de verkoop van het product kunnen de vrouwen meer inkomen verdienen en er is een groeiende markt voor de afname van het product.

  Snapshot videoconferencing Melania – India.

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Achtergrond

De meerderheid van de vrouwen behoort tot de categorie van landloze landarbeiders en dagloners. Als gevolg van grillige regenval en het mislukken van de moesson, blijven de meesten van hen het grootste deel van het jaar werkloos. Daarnaast werd door mechanisatie, gebruik van hybride zaden, kunstmest, herbiciden en pesticiden, en de introductie van marktgewassen zoals de bananenteelt, het aantal beschikbare werkdagen verminderd.

Het gemiddelde dagelijkse inkomen varieert van $ 1 tot $ 1,50. Tijdens festivals en sociale ceremonies geven mensen meer uit. Daarvoor nemen ze hun toevlucht tot leningen tegen exorbitante rentetarieven van lokale geldschieters en blijven ze voor altijd in de schulden. Door de voortdurende armoede worden kinderen kindarbeiders om hun gezin te onderhouden. De meerderheid van de volwassenen is analfabeet en produceert geen verhandelbare producten en beschikt niet over vaardigheden om voor alternatieve banen te gaan.

De introductie van bananenteelt in de regio, biedt nieuwe kansen. De bananenbomen worden na de oogst weggegooid als landbouwafval. Alle soorten bananenplanten hebben vezels in overvloed. Deze kunnen effectief worden gebruikt bij de productie van natuurlijke, sterke en duurzame grondstaof om voorwerpen te maken zoals handwerk, touwen, touwwerk, matten, handtassen, luxe artikelen, draden, schoenen, kopjes, lepels en borden. Er kan zelfs kleding van gemaakt worden en pulp voor handgeschept papier.

Daarom is het slim om arme vrouwen op te leiden in vaardigheden op het gebied van vezelextractie en in de kunst van het maken van producten hiervan. Er zijn machines voor nodig om vezels te verkrijgen. En instructeurs om de vrouwen op te leiden. Bovendien is er een toenemende vraag naar deze duurzame producten, zowel lokaal als wereldwijd, ter vervanging van schadelijke plastic artikelen. Daarom heeft het ook een exportpotentieel.

Na de training kunnen de vrouwen zich geschoolde arbeiders noemen. Bij lokale banken komen ze in aanmerking voor leningen om als zelfstandige te beginnen met een minimuminkomen van INR 10.000 (€ 120) per maand. Uiteindelijk kan dit de migratie uit deze dorpen verminderen en wordt de cyclus van werkloosheid, onvoldoende werkgelegenheid, schuldenlast, analfabetisme, slechte gezondheid en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, doorbroken.

Aanvrager

SWEAD – Society for women’s education and awareness

Type organisatie: basisgroep

Opbouw van de kosten:
  • 2.480 euro – machines en installatie
  • 600 euro – transport grondstoffen
  • 1.600 euro – training

Eigen bijdrage: 800 euro

Gevraagd bedrag: 3.900 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project

Adoptie

Dit project is geadopteerd door dhr JJA de Bruin