Beschrijving

Mujeres Emprendedoras is een basisgroep van zes ondernemende vrouwen en moeders uit de stad Santa Crúz, Bolivia. De vrouwen werken op dit moment in bakkerijen als laagbetaalde werknemers. Ze willen onafhankelijk worden en daardoor vooruit komen. Met het project willen de vrouwen een kleinschalige bakkerij starten en brood verkopen aan de lokale winkels en op bestelling aan buurtbewoners.  Op deze manier kunnen zij inkomsten genereren en ook bijdragen aan de lokale voedselzekerheid van de wijk. De vrouwen willen hun inkomsten met 20% verbeteren. Vanwege het probleem van de coronacrisis kunnen ze niet op de markt werken. Zij hebben een kleine ruimte waar ze willen starten. Zes jongvolwassenen, die nu geen werk hebben, zullen het brood verkopen en op deze manier ook inkomsten genereren.  Op termijn willen ze ook andere vrouwen opleiden en bij de bakkerij betrekken.

Geld nodig voor:

Een industriële oven en inrichting van de bakkerij

Waar: Santa Crúz, Bolivia
Gevraagd bedrag: 1.530 euro
Looptijd: 2 jaar
Projectnummer: LA-BO-10

Adres(sen van de plaats waar het project wordt uitgevoerd.

Activiteiten

Het project bestaat uit de volgende activiteiten:

 • Aankoop van de materialen
 • Bereiden en maken van ambachtelijk brood.
 • Verkoop in lokale winkels, scholen en inwoners. 
 • Opleiding voor vrouwen in basisboekhouding
 • Marketing van het product in magazijnen en supermarkten in peri-urbane stedelijke gebieden
 • Trainen van meer vrouwen in het bereiden en maken van   ambachtelijk brood.

Achtergrond

Santa Cruz de la Sierra, kortweg Santa Cruz, wordt met ruwweg 1,5 miljoen inwoners gezien als  een van de grootste steden van Bolivia. Geweld tegen vrouwen is een groot probleem vooral in de grote steden van Bolivia.  Zeven op de tien vrouwen in Bolivia krijgen te maken met lichamelijk of seksueel geweld. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ligt ten grondslag aan huiselijk en seksueel geweld. Dat komt o.a. door de ‘machismo-cultuur’, waarin gedacht wordt dat mannen dominant en vrouwen onderdanig horen te zijn. Om tot gelijkwaardigheid tussen man en vrouw te komen in Bolivia moet een cultuurverandering plaatsvinden. Dit vraagt om veel geduld. Daarom is erg belangrijk dat vrouwen worden opgeleid en vooral financieel onafhankelijke worden.

Aanvrager

Mujeres Emprendedoras

Type organisatie: basisgroep

Opbouw van de kosten:
 • 620 euro – industriële oven 
 • 300 euro – mixers
 • 160 euro – rekken, tafel, bak om brood te kneden
 • 220 euro – bloem, suiker, gist, boter, eieren, zout
 • 40 euro – training 
 • projectkosten

Eigen bijdrage: 200 euro

Gevraagd bedrag: 1.530 euro

%

Welk deel van het budget is al gefinancieerd?

Help dit project.

Adoptie

Dit project is geadopteerd door mw Jeanne Claessen.